De Rechtstaat in Europa: België krijgt zijn eerste peer review

Vandaag komen de ministers verantwoordelijk voor Europese Zaken per videoconferentie samen voor de Raad Algemene Zaken van de Europese Unie (EU). Gezien de afwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, zal België vertegenwoordigd worden door minister David Clarinval.

Een van de hoofdthema's van deze Raad zal de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat zijn, die concreet gestalte zal geven aan een idee dat in 2016 door België en zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, werd gelanceerd. Dit debat zal worden gevoerd op basis van het verslag en de conclusies van de Europese Commissie over elk van de lidstaten. België maakt deel uit van de eerste groep lidstaten die aan deze "peer review" inzake rechtsstaat wordt onderworpen. België juicht deze oefening toe, een primeur op Europees niveau. Ons land kijkt uit naar een constructieve discussie om “best practises” op Europees niveau te promoten en de rechtsstaat te versterken. Verschillende punten uit het verslag van de Commissie zullen hierbij aan bod komen, waaronder de inspanningen van België op het gebied van de financiering van justitie; de digitalisering van justitie; de bestrijding van corruptie en de bescherming van klokkenluiders.

Het verslag over België is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

Een ander belangrijk punt op de agenda is de Europese begroting (meerjarig financieel kader 2021-2027) en het herstelplan voor het Europa van na COVID-19, twee dossiers waarover het voorzitterschap – dit semester Duitsland – een overzicht zal geven over de vorderingen in de triloog met het Parlement en de Europese Commissie.

Verder volgt de voorbereiding van de Europese Raad van 10 en 11 december met op de agenda: de bestrijding van de COVID-19-pandemie, de klimaatverandering, de veiligheidsaspecten rond terrorismebestrijding en gewelddadig extremisme, de situatie in het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied en de betrekkingen met Turkije, de betrekkingen tussen de EU en haar zuidelijke buurlanden.

De ministers zullen ook het uitbreidingsproces van de EU en de stand van zaken in de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië bespreken. Tot slot zullen de ministers van gedachten wisselen over de strijd tegen het antisemitisme.