Inge Vervotte benoemd als lid van de raad van bestuur van het VN-Fonds voor Slachtoffers van Mensenhandel

Voormalig minister Inge Vervotte is door de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres aangeduid als lid van de Vijfkoppige bestuursraad van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF).

it trustfonds is in 2010 opgericht ter uitvoering van het Palermo Protocol, het eerste mondiaal bindend instrument dat de slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel beschermt en bijstaat met volledig respect voor hun mensenrechten. Het fonds beschikt over 6 miljoen euro aan bijdragen van verscheidene donoren. Het financiert meer dan 60 projecten in 40 verschillende landen en financiert ngo’s die slachtoffers bijstaan. Elk jaar weten meer dan 3000 mensen zich gesteund door deze projecten. De hulp die ze ontvangen is heel concreet: slachtoffers worden geholpen met rechtstoegang, compensatie of hulp pakketten en toegang tot gezondheidszorg.

België is de grootste donor van de UNVTF en financiert 2 miljoen euro, één derde van het totale budget, via de Blue Heart Campaign, een mondiale bewustmakingscampagne om mensenhandel en zijn impact op de maatschappij te bestrijden.