Internationale Dag tegen Corruptie: "Recover with Integrity"

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Corruptie op 9 december sluit België zich aan bij de campagne van het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC): "Recover with Integrity".

De strijd tegen corruptie en straffeloosheid en de bevordering van de rechtsstaat vormen een hoeksteen van het Belgische buitenlandse beleid. Corruptie vergemakkelijkt de meest afschuwelijke vormen van georganiseerde misdaad: uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale handel in vervalste medische producten, milieucriminaliteit, terrorisme, drugshandel, wapenhandel, enz.

De COVID-19-pandemie verergert de risico's op corruptie in de wereld, met name in de gezondheidssector. Dit jaar is de wereldwijde campagne dan ook specifiek gericht op het beperken van de corruptie en het versterken van de verantwoordingsplicht in de gezondheidssector, de noodhulp en de economische steun als gevolg van de pandemie.

Tijdens de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie en de conferentie van de staten die partij zijn bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, heeft België zich ingezet om de internationale gemeenschap te sensibiliseren door een resolutie voor te stellen over de strijd tegen de misdaad met betrekking tot vervalste medische producten. Deze resolutie werd unaniem aangenomen.

België heeft ook financieel bijgedragen aan twee UNODC-programma's in de strijd tegen "groene corruptie" om de opzettelijke vernietiging van ecologische systemen tegen te gaan. Het heeft ook een resolutie over het verband tussen corruptie en milieucriminaliteit ingediend bij de Conferentie van Staten die Partij zijn bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie en bij de Conferentie van Staten bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

De bestrijding van corruptie is ook een transversaal thema van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het is door samen te spannen tegen corruptie dat we in staat zullen zijn "to Recover with Integrity" en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft vandaag een bericht gestuurd naar alle diplomatieke en consulaire posten om de Belgische bedrijven met wie ze samenwerken binnen hun jurisdictie bewust te maken van deze campagne en hen te wijzen op hun verplichtingen inzake “due diligence”.