Internationale Dag ter bescherming van onderwijs tegen aanvallen

Sinds dit jaar is 9 september door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot 'Internationale dag voor de bescherming van het onderwijs tegen aanvallen'. In 2019 registreerde de VN bijna 500 aanvallen op scholen in verschillende conflictgebieden.

Volgens Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin "vertegenwoordigt dit cijfer niet alleen een onaanvaardbaar aantal individuele verhalen over onderbroken onderwijs, verstoorde toekomstplannen en belemmeringen voor de ontwikkeling van jongeren, maar ook van omgekomen of gewonde schoolkinderen en schoolpersoneel. Dit moet stoppen en de daders moeten worden berecht". Staten hebben de primaire verantwoordelijkheid om de bescherming van scholen te verzekeren en het recht op onderwijs te waarborgen. België veroordeelt alle aanvallen op scholen en het militaire gebruik ervan in strijd met het internationale humanitaire recht. De sluiting van scholen als gevolg van een gewapend conflict is zorgwekkend.

Ter gelegenheid van deze dag neemt Philippe Goffin vandaag deel aan een evenement op hoog niveau georganiseerd door Qatar ter ondersteuning van de bescherming van scholen tegen aanvallen. Hij zal spreken in gezelschap van Hare Hoogheid Sjeikha Moza bint Nasser van Qatar, de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres, de vice-premier en de Minister van Buitenlandse Zaken van Qatar Sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani en leiders van internationale organisaties zoals het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC). Vooraanstaande figuren zoals sportman David Beckham, UNICEF Goodwill Ambassadeur, zullen deelnemen aan het evenement, dat live te volgen is op https://youtu.be/k4R28rRCr3w (14.30-16.00 uur Belgische tijd).

In 2017 ondertekende België de 'Verklaring inzake veilige scholen', die bedoeld is om het recht op onderwijs tijdens een gewapend conflict beter te waarborgen. Het vormt een aanvulling op het internationaal humanitair recht, dat reeds bijzondere bescherming biedt aan scholen. België verbindt zich ertoe om bij de planning en uitvoering van militaire operaties rekening te houden met die verklaring en haar richtlijnen.

Op 10 september komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) bijeen voor een debat over dit onderwerp. In samenwerking met Niger, dat deze maand de Raad voorzit, heeft België gewerkt aan een verklaring van het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad waarin de aanslagen worden veroordeeld en waarin wordt opgeroepen om in dit verband bijzondere aandacht te besteden aan de situatie van meisjes, die onevenredig zwaar worden getroffen door deze aanslagen.

De strijd tegen de straffeloosheid is een hoeksteen van het Belgische buitenlandse beleid. Het Belgische voorzitterschap van de werkgroep van de Veiligheidsraad voor kinderen en gewapende conflicten maakt deel uit van deze prioriteit. Dat engagement komt op het terrein tot uiting, bijvoorbeeld door de Belgische financiële steun aan het UNICEF-programma voor de systematische controle op schendingen van de rechten van het kind in gewapende conflicten, wat essentieel is om de vervolging van de daders van dergelijke schendingen mogelijk te maken.