Meryame Kitir onderstreept het belang van conflictpreventie tijdens open debat in de Veiligheidsraad

Deze namiddag sprak minister van Ontwikkelingssamenwerking en Stedenbeleid Meryame Kitir voor het eerst de Veiligheidsraad toe in het kader van het Belgisch mandaat. Ze nam deel aan een ministerieel debat over de hedendaagse oorzaken van conflict en onveiligheid, zoals klimaatverandering en de Covid-pandemie. Gezien de coronamaatregelen vond de zitting virtueel plaats.

Naast de wereldwijde COVID-pandemie, was 2020 helaas ook het jaar van enorme bosbranden, overstromingen, maar ook langdurige droogte wat voor sociaal-politieke spanningen zorgde in diverse regio’s zoals bijvoorbeeld de Sahel, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Ze zorgen voor economische terugval, voedselonzekerheid en migratiebewegingen van bevolkingsgroepen op zoek naar schaarse middelen en maken jongeren kwetsbaar voor rekrutering door gewapende groepen. België pleit er dan ook al langer voor dat klimaatrisico’s beter worden ingepast in het dagelijkse werk van de Veiligheidsraad. Dat sluit aan bij het belang dat België hecht aan conflictpreventie.

Klimaatverandering is uiteraard niet de enige “nieuwe” factor van instabiliteit. Ook de erosie van het respect voor de rechtstaat en internationale standaarden door het inperken van vrouwenrechten, politieke rechten,… kunnen vroege indicatoren zijn van spanningen en nieuwe conflicten.

Minister Kitir roept dan ook op tot snelle actie om sluimerende conflicten te voorkomen. Het is belangrijk dat de Veiligheidsraad systematisch op de hoogte wordt gebracht van serieuze spanningen en veiligheidsrisico’s en er ook naar handelt. “Crisissen vinden niet plaats in een vacuüm. Het is daarom belangrijk dat de Veiligheidsraad op een gecoördineerde manier optreedt met het brede VN-systeem en haar partners", zegt minister Kitir. “Om duurzame vrede te bewerkstelligen, is een coherente inzet van de drie pijlers de “triple nexus” – vrede en veiligheid, humanitaire hulp en duurzame ontwikkeling – noodzakelijk”. Ook in de Belgische ontwikkelingssamenwerking zal minister Kitir aandacht hebben om grondoorzaken van conflicten aan te pakken en de mensen meer weerbaar te maken. Voor, tijdens en na het uitbreken van een crisis.