Minister Goffin over de EU-raad Buitenlandse Zaken van vandaag

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, nam vandaag deel aan de EU-raad Buitenlandse Zaken. Twee belangrijke kwesties werden door België en zijn partners besproken: het antwoord op de COVID-19-crisis en de situatie in Oekraïne.

Minister Philippe Goffin onderstreepte in de eerste plaats de gezamenlijke inspanningen die op Europees niveau worden geleverd om onderdanen terug te brengen. "Wat de situatie rond COVID-19 betreft, heeft de gezamenlijke inspanning onder leiding van de lidstaten en de instellingen de terugkeer van 500.000 Europese burgers mogelijk gemaakt, d.w.z. 90% van degenen die tijdelijk in het buitenland waren gestrand. België heeft intensief deelgenomen aan die operatie. De Europese coördinatie die tijdens deze crisis is opgezet, toont aan dat de lidstaten in staat zijn om gezamenlijk oplossingen te vinden voor grote problemen.”

Minister Goffin bevestigde ook opnieuw zijn steun aan de WHO. "België is van mening dat de WHO goed en cruciaal werk verricht. Tijdens de pandemie is ons land van mening dat het belangrijker dan ooit is om de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen en zij aan zij te werken om de crisis het hoofd te bieden. Ons land zal de komende weken in overleg met de WHO bekijken hoe we onze extra steun vorm kunnen geven.”

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben ook het "Team Europe"-programma, dat door de EU op 8 april gelanceerd werd, besproken. Dat steunprogramma van 20 miljard euro is bedoeld om de partnerlanden van de EU te steunen in hun strijd tegen het COVID-19-virus en de gevolgen ervan. De nadruk ligt op Centraal-Afrika, de Maghreblanden en de Balkanlanden. "In het kader van COVID-19 heeft de Europese Hoge Vertegenwoordiger, Josep Borrell, opgeroepen tot een humanitaire luchtbrug naar Afrika. België onderstreepte zijn recente inspanningen in die zin en kondigde zijn volledige steun aan voor het voorstel. Het is in ons gemeenschappelijk belang dat Afrika het hoofd kan bieden aan de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt. Totdat iedereen uit de coronaviruscrisis is, zullen we allemaal kwetsbaar zijn. Solidariteit moet het antwoord zijn.”

 
Oekraïne

Het laatste onderwerp dat door de 27 werd behandeld was Oekraïne. "Ook hier wil ik herhalen hoe belangrijk het is dat de inspanningen die al zijn geleverd, worden voortgezet: conflictoplossing, de strijd tegen desinformatie en humanitaire toegang in de Donbas-regio. In deze onrustige tijden staat België aan de zijde van Oekraïne en blijft het vasthouden aan het principe van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne", besluit minister Philippe Goffin.