Minister Goffin stuurt een vragenlijst naar alle medewerkers van Buitenlandse Zaken om te kunnen leren van de coronaviruscrisis in zijn departement

De COVID-19-crisis heeft alle gewoontes door elkaar geschud en iedereen gedwongen bepaalde werkwijzen te herzien. Dit was ook het geval voor de FOD Buitenlandse Zaken, waar telewerken de regel is, ook al moet de FOD een van zijn fundamentele taken uitvoeren: het bijstaan van Belgen in het buitenland. Niet eenvoudig toen de crisis wereldwijd was: "Het is alsof je 200 aardbevingen en vele naschokken tegelijk hebt gehad, ook in België", zegt minister Goffin.

Minister Philippe Goffin vervolgt: "Om de tienduizenden landgenoten die overal ter wereld van de ene op de andere dag in moeilijkheden zijn geraakt, effectief te kunnen helpen, hebben mijn teams - in een noodgeval en op een heel mooie manier - hun werkwijze grondig herzien! Ik feliciteer hen met hun veerkracht en flexibiliteit. Er zijn zelfhulpplatforms opgezet op sociale netwerken, ons crisiscentrum is online opgesplitst en de traditionele administratieve processen zijn in enkele weken tijd volledig gedigitaliseerd."

Intern hebben nieuwe videoconferentie-instrumenten het ook mogelijk gemaakt om het intra-Belgische overleg overeind te houden, zodat België zich kan uitspreken in Europees verband en in het kader van de VN.

Nu er een einde komt aan deze ongekende episode in de geschiedenis van de buitenlandse zaken (meer dan 12.000 gerepatrieerde landgenoten, minstens 50 door België gecharterde vluchten), is het tijd om dit momentum voort te zetten door al onze medewerkers in Brussel en in het buitenland te bevragen over de lessen die we moeten trekken uit de manier waarop we deze crisis hebben aangepakt, maar ook over de manier waarop onze medewerkers, met name die welke in het buitenland zijn gedetacheerd, zich gesteund voelden door de centrale administratie in Brussel. "Crises zoals we die zopas hebben meegemaakt, brengen ook kansen met zich mee, nu is het zaak om onze dynamiek voort te zetten en onze modernisering voort te zetten".

Tegelijkertijd zorgt de minister ervoor dat zijn buitenlandse en defensiediensten klaar zijn om eventuele nieuwe ontwikkelingen in de huidige crisis het hoofd te bieden, met name op het moment van vakantie en vertrek naar verschillende Schengen- en niet-Schengenlanden. "Zelfs als de troepen moe zijn, en ik begrijp dit volledig, is dit niet het moment om onze waakzaamheid te laten verslappen. Op basis van de ervaring die in de afgelopen maanden is opgedaan, zijn mijn administraties al in staat om hun actieprogramma's te actualiseren".