Minister Goffin zit VN-Veiligheidsraad in New York voor

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is op weg naar New York in het kader van het Belgische voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad. Het wordt een intensieve vierdaagse vol ontmoetingen en vergaderingen. Op dinsdag en woensdag (11-12/2) zal hij ook deelnemen aan meerdere activiteiten met het Vorstenpaar.

Op 1 februari 2020 nam België het voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) voor een maand over. België wil van deze gelegenheid gebruik maken om verschillende onderwerpen op de VNVR-agenda te plaatsen zoals de kwestie van kinderen in gewapende conflicten, Transitionele justitie en het belang van Europese samenwerking binnen de Veiligheidsraad.

Op de internationale Dag van de kindsoldaat (12/2) zal minister Goffin een briefing in de VN-Veiligheidsraad voorzitten over de integratie van kinderbeschermingsmaatregelen in vredesprocessen. ZM de Koning zal de Veiligheidsraad hierover namens ons land toespreken. Ook VN Secretaris-Generaal António Guterres en enkele experten zullen deelnemen aan de briefing. “Onze diplomaten in New York en Brussel, maar ook de rest van ons diplomatiek netwerk hebben heel hard toegewerkt naar dit voorzitterschap. Wat bijvoorbeeld kinderen in gewapende conflicten betreft is het onze bedoeling unanieme steun te verwerven over praktische richtlijnen voor vredesonderhandelaars over kinderbescherming”, aldus minister Goffin. Vandaag de dag lijden meer dan 420 miljoen kinderen (één kind op vijf wereldwijd) onder de gevolgen van conflictsituaties.

Op donderdag (13/2) zal minister Goffin een open debat in de Veiligheidsraad voorzitten over een tweede prioritair thema voor België: transitionele justitie. Dit ligt in lijn met de strijd tegen straffeloosheid die de Belgische diplomatie al jaren voert. In de nasleep van conflicten waar grove schendingen van mensenrechten plaatsvonden, is het vaak niet evident om tot verzoening te komen. Gemeenschappen die voorheen met getrokken messen tegenover elkaar stonden, moeten plots leren om weer samen te leven.

Transitionele justitie speelt hierbij een sleutelrol, wil het betrokken land niet opnieuw afglijden in een conflictsituatie.

 
Vredesproces in het Midden-Oosten

Naast het leggen van eigen accenten, is het als voorzitter uiteraard ook zaak adequaat te reageren op de actualiteit en dringende ontwikkelingen in de wereld. In navolging van het Amerikaanse initiatief voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie, zal minister Goffin op 11/2 ook een speciale zitting van de Veiligheidsraad over het Vredesproces in het Midden-Oosten inleiden in aanwezigheid van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Daarnaast zal de minister ook tal van bilaterale ontmoetingen hebben in lijn met de prioriteiten van de Belgische diplomatie.

De Europese Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlandse Zaken Josep Borrell zal, op uitnodiging van ons land, op 25/2 de Veiligheidsraad toespreken over de rol van de EU op het wereldtoneel en over de samenwerking tussen de EU en de VN. Ook andere belangrijke dossiers zoals Syrië, Libië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Somalië, Haïti - die later in de maand op de Raad komen - zullen deel uitmaken van de gesprekken in New York.

Het is de zesde keer dat België in de Veiligheidsraad zetelt, waardoor ons land over de jaren heen heel wat expertise en gezag heeft opgebouwd. Minister Goffin: “Onze expertise, onze capaciteit om compromissen te sluiten, om open en vrij met iedereen te spreken, maken van ons land een geloofwaardige partner en bruggenbouwer die bij de internationale gemeenschap vertrouwen opwekt en naar wie geluisterd wordt”.

Volg het Belgische voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad op onze sociale media:

  • Facebook: Diplomatie.Belgium
  • Twitter: @BelgiumMFA & @BelgiumUN
  • Instagram: @BelgiumMFA
  • Flickr: BelgiumMFA
  • LinkedIn: Ministry of Foreign Affairs Belgium

In de loop van de week zullen er ook enkele persberichten worden uitgestuurd. U kunt zich hiervoor inschrijven op deze pagina.