Ministers De Croo en Goffin bevestigen steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie

Na de Amerikaanse beslissing om hun financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization/WHO) tijdelijk op te schorten, bevestigen vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin hun blijvende steun aan de WHO. In het midden van deze ongeziene Covid-19-pandemie pleit ons land ervoor de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen.

De WHO speelt een cruciale rol in de coördinatie van de internationale respons op deze pandemie. De organisatie probeert de verdere verspreiding van het virus te voorkomen door onder meer medisch materiaal te verspreiden, snelle responsteams in te zetten en het brede publiek te adviseren en te informeren.

Daarnaast draagt de WHO ook bij in de zoektocht naar adequate behandeling en vaccinatie. De organisatie werkt hierbij op wetenschappelijke basis, en doet een beroep op de aanbevelingen van organen die bestaan uit specialisten van overal ter wereld.

De WHO staat in de eerste plaats de meest kwetsbare landen bij in hun Covid-19-respons. Zij hebben deze hulp nu meer dan ooit nodig, in de strijd tegen een virus dat geen grenzen kent.

België is van oordeel dat de WHO goed werk levert. Het moment voor een grondige evaluatie komt later: in het midden van deze pandemie acht ons land het belangrijker dan ooit om de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen en schouder aan schouder samen te werken om deze crisis het hoofd te bieden.

Ons land zal dan ook de organisatie sterk blijven ondersteunen, en zal in overleg met de WHO de komende weken onderzoeken hoe deze steun gestalte te geven, om deze moeilijke periode te overbruggen.