Ministers De Croo, Goffin en De Block bevestigen steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie

Na de Amerikaanse aankondiging om hun "relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te beeindigen", bevestigen vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin en minister van Volksgezondheid Maggie De Block hun blijvende steun aan de WHO. In het midden van deze ongeziene Covid-19-pandemie pleit ons land ervoor de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen.

De WHO speelt een cruciale rol in de coördinatie van de internationale respons op deze pandemie. De organisatie probeert de verdere verspreiding van het virus te voorkomen door onder meer medisch materiaal te verspreiden, snelle responsteams in te zetten en het brede publiek te adviseren en te informeren.

Daarnaast draagt de WHO ook bij in de zoektocht naar adequate behandeling en vaccinatie. De organisatie werkt hierbij op wetenschappelijke basis en doet een beroep op de aanbevelingen van organen die bestaan uit specialisten van overal ter wereld.

Toen de WHO eind januari een pandemie afkondigde, kon bijna niemand de draagwijdte van het coronavirus goed inschatten. Een kritische doorlichting van wat beter kon, is nodig maar het is nu niet het juiste moment om dit te doen. Eens de crisis bedwongen is, kunnen we objectief en met kennis van zaken lessen trekken en voorstellen doen om de aanpak in de toekomst te verbeteren, zowel wat de acties van de WHO als die van de lidstaten betreft.

België steunt de reeds lopende WHO-inspanningen om hun functionering nog te verbeteren. Samen met de EU-partners, zal ons land bekijken hoe het deze inspanningen in de toekomst verder kan ondersteunen en de organisatie nog performanter kan maken met het oog op een mogelijke nieuwe crisis.

De WHO staat in de eerste plaats de meest kwetsbare landen bij in hun Covid-19-respons. Zij hebben deze hulp nu meer dan ooit nodig in de strijd tegen een virus dat geen grenzen kent.

Belgie blijft de WHO dan ook steunen. We hebben een extra bijdrage van 2 miljoen euro toegekend en onderzoeken de mogelijkheid voor een tweede extra bijdrage van eveneens 2 miljoen euro. Daarnaast gaf ons land 5 miljoen euro aan CEPI voor de ontwikkeling van een vaccin.

De Covid-19-pandemie heeft nog maar eens getoond dat een virusuitbraak iedereen kan treffen. De globale gezondheid is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij elke lidstaat zijn rol moet spelen. Een succesvolle reactie op een wereldwijde pandemie hangt af van onderling verbonden mondiale systemen en netwerken van wetenschappelijke expertise, medisch aanbod, vrije handel, innovatie en productie.