Persbericht van minister Goffin over de verkiezingen in Burundi

We prijzen de inspanningen van de Burundese burgers die zich resoluut hebben geëngageerd in het verkiezingsproces, sommigen met risico voor hun eigen leven of fysieke integriteit. Dit proces heeft geleid tot de drievoudige stembusgang van 20 mei, een cruciale stap in het consolideren van de politieke en institutionele stabiliteit van het land.

We dringen er bij alle politieke actoren op aan om zich te weerhouden van elke toespraak en elke actie die een democratische afloop van dit verkiezingsproces in gevaar kan brengen. In dit perspectief roepen we dezelfde actoren op om samen te werken om de voorwaarden te scheppen voor een vreedzaam beheer van de post-electorale fase die de wil van de kiezer respecteert.

Als dit verkiezingsproces correct verloopt, biedt dit ook een kans om de relatie tussen Burundi en België verder te versterken. We herhalen onze vastbesloten wil om bij te dragen aan een dergelijke positieve dynamiek.

We verzekeren opnieuw onze steun aan de bevolking en de regering van Burundi voor de consolidering van een vreedzame en inclusieve samenleving die de basis kan leggen voor een welvarende toekomst.