Philippe Goffin kondigt nieuw diplomatiek examen aan

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin kondigt aan dat in 2020 nieuwe diplomaten aangeworven zullen worden. SELOR, het selectiebureau van de federale overheid, zal de selectieprocedure op 27 januari (datum onder voorbehoud) opstarten. Aangezien de FOD Buitenlandse Zaken momenteel een tekort aan Franstalige diplomaten heeft, wordt het zogenaamde diplomatieke examen dit jaar uitsluitend in de Franse taalrol georganiseerd. Het examen richt zich tot Belgische universitaire kandidaten van alle achtergronden die bereid zijn om ons land te dienen in een van de 117 diplomatieke en consulaire posten. De kandidaten zullen ingezet worden in de drie domeinen van de buitenlandse carrière: diplomatie, consulaire zaken en ontwikkelingssamenwerking.

Omdat er specifieke taalvereisten voor het examen zijn, raadt de FOD Buitenlandse Zaken aan dat geïnteresseerde kandidaten de websites van Selor en van de FOD Buitenlandse Zaken nauwkeurig raadplegen.

Op 27 januari om 18 uur organiseert de FOD Buitenlandse Zaken in het Egmontpaleis een informatiesessie over het examen, de stage en de diplomatieke carrière. De (verplichte) inschrijving zal vanaf maandag 13 januari op de website van de FOD Buitenlandse Zaken geopend worden.