De VN-Veiligheidsraad bereikt akkoord over strijd tegen kinderrechtenschendingen in Afghanistan

Na maanden onderhandelingen onder Belgische leiding bereikte de Werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict van de VN-Veiligheidsraad op 29 april jl. een akkoord over aanbevelingen voor de strijd tegen kinderrechtenschendingen in Afghanistan.

De Veiligheidsraad drukt unaniem zijn diepe bezorgdheid uit over de slechter wordende situatie voor kinderen in het conflict in het land. Bijzonder zorgwekkend is het toenemende aantal gedode en verminkte kinderen, de rekrutering van kindsoldaten en seksueel geweld tegen kinderen. Tegelijk verwelkomt de Veiligheidsraad de inspanningen van de Afghaanse overheid om een einde te maken aan rekrutering van kinderen door de nationale strijdkrachten en veiligheidstroepen.

De Veiligheidsraad riep enkele weken geleden unaniem de regering van de Islamitische Republiek Afghanistan en de Taliban op het wederzijds vertrouwen op te bouwen om onderhandelingen voor duurzame vrede mogelijk te maken. Het terugdringen van geweld tegen burgers en in het bijzonder kinderen is daarbij een must. Daarbij werd gesteld dat als het geweld door de Taliban niet zou verminderen, VN-sancties overeind kunnen blijven.

Tijdens het Belgische Voorzitterschap van de Veiligheidsraad in februari jl. benadrukte de Veiligheidsraad dat de bescherming van kinderen systematisch aandacht moet krijgen in vredesonderhandelingen en bemiddelingsprocessen. Dat geldt zeker ook voor de situatie in Afghanistan.

Ons land steunt in Afghanistan de VN-missie UNAMA met een belangrijke financiële bijdrage. “België zet zich ervoor in dat UNAMA zijn cruciale rol in de bescherming van kinderen kan blijven spelen. De missie levert hieraan een belangrijke bijdrage door haar rapportage en door de dialoog met de Afghaanse overheid over kinderrechtenschendingen,” aldus Minister Goffin.

België is ook militair aanwezig in het land. Belgische militairen nemen deel aan de NAVO-operatie Resolute Support Mission. Deze opdracht loopt sinds 2015 met als doel de Afghaanse veiligheidstroepen te begeleiden, adviseren en trainen. “De Veiligheidsraad is de NAVO ook erkentelijk voor de steun aan de opbouw van capaciteiten op het vlak van kinderbescherming in Afghanistan,” stelt Minister Goffin met tevredenheid vast.

De komende weken zal België in de VN-Veiligheidsraad ook de onderhandelingen voeren over de aanpak van kinderrechtenschendingen in andere conflictgebieden waaronder Irak, Colombia en Somalië. België doet dat als voorzitter van de Werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict van de Veiligheidsraad. Die rol past bij het jarenlange Belgische engagement voor de bescherming van kinderen in gewapend conflict. Ons land draagt hier financieel aan bij via steun aan UNICEF.

Meer dan twintig jaar na het eerste rapport van de VN over de impact van gewapende conflicten op kinderen, ondervindt nog steeds één of vijf kinderen de negatieve gevolgen van conflict. Doorgedreven actie en niet aflatende politieke druk zijn nog steeds nodig om die situatie te veranderen. België blijft zich daarvoor inzetten.