De VN-Veiligheidsraad bereikt akkoord over strijd tegen kinderrechtenschendingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Na maanden onderhandelen onder Belgische leiding bereikte de Werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict van de VN-Veiligheidsraad op 15 april jl. een akkoord over aanbevelingen voor de strijd tegen kinderrechtenschendingen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).

De Veiligheidsraad drukt unaniem zijn grote bezorgdheid uit over de aanhoudende rekrutering van kindsoldaten, het doden en verminken van kinderen, ontvoeringen en aanvallen op scholen en ziekenhuizen. Ook de gebrekkige toegang voor humanitaire hulp aan kinderen en seksueel geweld worden aan de kaak gesteld.

Tegelijk verwelkomt de Veiligheidsraad dat sommige gewapende groepen in samenwerking met de Verenigde Naties actieplannen hebben opgesteld om de schendingen te stoppen. De aanname van een wet op de kinderbescherming is eveneens een positieve ontwikkeling in de CAR.

“Het is een duidelijk bewijs, herbevestigd door de Veiligheidsraad zelf, dat het Internationaal Strafhof een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen kinderrechtenschendingen in de CAR”, zegt minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin.

Tijdens het Belgische Voorzitterschap van de Veiligheidsraad in februari jl. nodigde ons land de Afrikaanse Unie (AU) uit om het belang van kinderbescherming in het conflict in de Centraal- Afrikaanse Republiek toe te lichten in de Veiligheidsraad. Immers, het door de AU gefaciliteerde Politiek Akkoord voor Vrede en Verzoening in de CAR van februari 2019 roept op om een ​​einde te maken aan alle vormen van rekrutering in gewapende groepen, inclusief kinderen. Het erkent ook dat de meerderheid van de Centraal-Afrikaanse bevolking bestaat uit kinderen en vrouwen die zwaar getroffen worden door het gewapende conflict, en dat de volledige bescherming van hun rechten en het einde van misbruik en vijandelijkheden doelstellingen zijn die alle ondertekenende partijen delen.

In februari 2019 organiseerde België een informele sessie van de Veiligheidsraad over de uitdaging van moeilijke humanitaire toegang tot kinderen in nood in de CAR.

De aandacht voor de situatie in de CAR die ons land in de Veiligheidsraad vraagt, past in een ruimer Belgisch engagement om de fragiele situatie in de CAR aanzienlijk te verbeteren. Die inzet vertaalt zich onder meer in belangrijke steun voor zowel een militaire opleidingsmissie van de Europese Unie voor de opbouw van de nationale strijdkrachten (EUTM RCA) als een civiele adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de binnenlandse veiligheidstroepen (EUAM RCA). Verder verstrekt ons land multilaterale ontwikkelingshulp en humanitaire hulp, steun voor vredesopbouw en financiële bijdragen aan MINUSCA, de VN-vredesoperatie in de CAR.

“We zullen het niet daarbij laten! De komende weken zal België in de VN-Veiligheidsraad ook de onderhandelingen voeren over de aanpak van kinderrechtenschendingen in andere conflictgebieden waaronder Afghanistan, Irak en Colombia”, aldus nog minister Goffin.

Meer dan twintig jaar na het eerste rapport van de VN over de impact van gewapende conflicten op kinderen blijven aandacht en actie voor dit probleem onontbeerlijk. Wereldwijd ondervindt vandaag één op vijf kinderen direct of indirect negatieve impact van gewapend conflict. Doorgedreven actie en niet aflatende politieke druk zijn nodig om de situatie te veranderen. België blijft zich daarvoor inzetten.