België draagt bij aan de strijd tegen illegale wapenhandel in Noord-Macedonië

Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft besloten een vrijwillige bijdrage van 400.000 euro toe te kennen aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) voor een programma ter bestrijding van illegale wapenhandel in Noord-Macedonië. Illegale wapenhandel vanuit de Balkan blijft voor België een belangrijk punt van bezorgdheid inzake het waarborgen van de veiligheid in Europa en de regio.

Voor de bestrijding van illegale wapenhandel in de Balkan zijn betere opsporingscapaciteiten nodig bij de handhavers van de wet in de regio. Om hieraan tegemoet te komen heeft de OVSE in Noord-Macedonië een project opgezet waarbij eenheden met honden worden opgeleid die de geur van kruitresten of explosieven kunnen opsporen. Het project, dat tot 2023 loopt, omvat ook een onderdeel rond de verbetering van interne coördinatie binnen de Noord-Macedonische veiligheidsdiensten en een onderdeel inzake regionale coördinatie. Een derde component is gericht op de bewustmaking van het publiek van de risico's die verbonden zijn aan illegale vuurwapens en de proliferatie ervan. De genderaanpak is in het project geïntegreerd, zowel in de deelname aan de opleiding als in de inhoud van de bewustmakingssessies, onder meer over de rol van vuurwapens bij gendergerelateerd geweld.

Deze bijdrage van België is in overeenstemming met de verbintenissen aangegaan in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), in het bijzonder doelstelling 16, die vreedzame en inclusieve samenlevingen wil bevorderen. Indicator 16.4 van dit doel 16 omvat specifiek de aanzienlijke vermindering van illegale wapenstromen tegen 2030.