België herdenkt de Internationale dag tegen mensenhandel

30 juli is de Internationale dag tegen de mensenhandel. Mensenhandel is een wereldwijd verschijnsel dat ook België treft en vele vormen aanneemt, van seksuele of economische uitbuiting, tot zelfs de diefstal en handel van organen. Steeds echter veroorzaakt mensenhandel een aantasting van de menselijke waardigheid en brengt het de slachtoffers in ondraaglijk vernederende en onterende situaties. Het recente Globaal rapport van UNODC over mensenhandel toont aan dat de Covid-19-pandemie de ongelijkheden binnen onze samenlevingen vergroot, waardoor miljoenen vrouwen, mannen en kinderen kwetsbaar worden en ten prooi vallen aan criminele organisaties die mensenhandel drijven uit winstbejag. Het rapport vermeldt bovendien dat één op de drie slachtoffers een kind is.

 
Een pioniersrol voor België

Van in 1995 heeft België wetgeving aangenomen om mensenhandel te bestrijden, volgens een multidisciplinaire visie die steunt op preventie, vervolging, bescherming en partnerschap. Deze alomvattende en geïntegreerde aanpak beoogt gespecialiseerde actoren zoals de politie, arbeidsinspectie, openbare aanklagers, gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers, immigratiediensten.

België levert ook een bijdrage (2.000.000 euro) aan het VN-fonds voor slachtoffers van mensenhandel. Dit fonds steunt wereldwijd inspanningen van gespecialiseerde ngo’s om slachtoffers van mensenhandel op te sporen en hen menswaardige opvang, bescherming en fysische, psychologische en sociale steun te verlenen, nodig voor hun herstel en reïntegratie.

 
België steunt de Blue Heart-campagne

België onderschreef de Blue Heart-campagne in 2019 en bevestigde hiermee het engagement om de strijd tegen mensenhandel voort te zetten en slachtoffers een betere toekomst te geven. Het Blauwe Hart symboliseert de wanhoop van de slachtoffers van mensenhandel, maar herinnert ons aan de wreedheid van zij die andere mensen kopen en verkopen. Het gebruik van de blauwe VN-kleur illustreert dat mensenhandel een wereldwijde bedreiging vormt die om een multilaterale en collectieve reactie vraagt. Bovendien biedt het "Belgische Vrienden van het Blauwe Hart" initiatief iedere bekende Belg (kunstenaar, chocolatier, influencer, sportman) alsook elke burger de mogelijkheid om deel te nemen aan de sensibiliseringscampagne en zo een steentje bij te dragen.

Deze Internationale Dag is een gelegenheid om zowel de internationale gemeenschap als het grote publiek bewust te maken van de collectieve verantwoordelijkheid in de strijd tegen de mensenhandel en de straffeloosheid. Mensenhandel gebeurt ook rondom ons. Elke burger kan een impact hebben in deze strijd.  

Verschillende Belgische steden zullen de Internationale Dag herdenken en hun stadhuis in het blauw verlichten uit solidariteit met de slachtoffers. Het Egmontpaleis in Brussel zal in het blauw verlicht worden, op initiatief van de FOD Buitenlandse Zaken. Ook de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland zullen deelnemen aan de Blue Heart-campagne.