België start met de donaties via COVAX van vaccins aan derde landen

Tijdens de zitting van 25 mei 2021 pleitte de Europese Raad voor een eerlijke en wereldwijde toegang tot COVID-19-vaccins, waarbij het COVAX-mechanisme een centrale rol zou vervullen. Doel van de EU is om voor het eind van het jaar ten minste 100 miljoen dosissen te doneren en te helpen bij de opbouw van lokale productiecapaciteit. In dit kader heeft Premier Alexander De Croo aangekondigd dat België 4 miljoen dosissen wil doneren tegen eind 2021.

In België zijn omvangrijke farmaceutische en biotechnologische sectoren gevestigd. Deze vormen een cruciaal ecosysteem voor de biofarmaceutische keten om vaccins tegen COVID-19 te kunnen ontwikkelen. Ons land investeert aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor de biofarmaceutische sector en speelt een strategische rol in de productie en distributie van COVID-19-vaccins. Nu de vaccinatiecampagne in eigen land zeer goed is gevorderd, wil België de verdeling en productie van vaccins bij onze partners aanmoedigen en ondersteunen.

De 4 miljoen vaccindosissen komen uit de voorraad die België bij de farmaceutische producenten heeft aangekocht, en zullen rechtstreeks naar derde landen worden gestuurd via verscheidene mechanismen, waarvan COVAX het belangrijkste is, met hulp van UNICEF en GAVI. Deze operatie verloopt in coördinatie met alle bij de vaccinatiecampagne in België betrokken instanties: FOD Volksgezondheid, Task Force Vaccinatie van het COVID-19-Commissariaat (in overleg met de Gewesten) en Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Van bij aanvang van de crisis heeft België het multilaterale COVAX-mechanisme ondersteund, via een financiële bijdrage van 4 miljoen euro en nu ook met de schenking van vaccins. De schenking van vaccins zal eerstdaags starten. COVAX wil 2 miljard dosissen verstrekken tegen einde 2022, waarvan 1,8 miljard aan landen met lage of middellage inkomens. Tot op heden werden al 179 miljoen dosissen via COVAX verspreid over 138 landen. COVAX stond in voor 66% van de in lage-inkomenslanden geleverde vaccins. De EU is de op één na grootste donor aan COVAX met een bijdrage van 2,4 miljard euro. Voor een overzicht van de verdeling via COVAX: https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out. Het aandeel van vaccins dat naar de minst ontwikkelde landen gaat, blijft echter nog te laag.

In het kader van de gecoördineerde Europese aanpak "Team Europe" zal België voornamelijk vaccins schenken aan de landen van de westelijke Balkan, de oostelijke en zuidelijke buurlanden van Europa en Afrika. Ook de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking behoren tot de geografische prioriteiten. Bij de donatie van vaccins zal eveneens rekening worden gehouden met de gezondheidssituatie en de absorptiecapaciteit in de begunstigde landen.

In eerste instantie zullen 168.000 vaccins worden geleverd aan Oekraïne, gevolgd door 225.000 vaccins verdeeld over Kosovo, Armenië en Georgië.

"Deze donatie is een voorbeeld van de Europese samenwerking om deze pandemie te verslaan en de wereldwijde vaccinatie te versnellen", aldus Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir. "Daarnaast engageren we ons om structurele manieren uit te werken om de productiecapaciteit wereldwijd te versterken. Zo werken we, binnen Team Europe, aan initiatieven die de productie van vaccins in Afrikaanse landen mogelijk zullen maken. Wij zijn ook vastberaden om de lokale gezondheidsstructuren te versterken".

Internationale solidariteit is het enige antwoord om COVID-19 te bestrijden. Geen land ter wereld zal veilig zijn voor COVID-19 vooraleer alle landen veilig zijn.