België stuurt noodhulp naar India in de strijd tegen COVID-19 via B-FAST

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.

Hiermee komt België tegemoet aan het verzoek dat India heeft ingediend via het Europees mechanisme voor civiele bescherming waar het onder andere specifiek vroeg om dit geneesmiddel in het kader van hun strijd tegen COVID-19.

België wenst zijn solidariteit te betuigen met de Indiase bevolking, die het momenteel zwaar te verduren heeft.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking coördineert deze B-FAST-missie, een mechanisme waarbij naast het kabinet van de Eerste Minister, ook de FOD Volksgezondheid, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Beleid en Ondersteuning voor de logistieke en administratieve ondersteuning. Voor meer informatie over het B-FAST-mechanisme: https://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/specifieke_diensten/b-fast