België stuurt noodhulp naar Namibië in de strijd tegen COVID-19 via B-FAST

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

Het verzonden materiaal is afkomstig uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en bestaat uit 125.600 KN95-maskers.

Deze hulp zal op maandag 12 juli in Windhoeck aankomen.

België wenst zijn solidariteit te betuigen met de autoriteiten en de bevolking van Namibië, die een moeilijke fase van de COVID-19-pandemie doormaken.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking coördineert deze B-FAST-missie, een mechanisme waarbij ook het kabinet van de eerste minister betrokken is, evenals de FOD Volksgezondheid, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Strategie en Ondersteuning voor de logistieke en administratieve ondersteuning.

Voor meer informatie over het B-FAST mechanisme: https://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/specifieke_diensten/b-fast