België stuurt noodhulp naar Tunesië in de strijd tegen COVID-19

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins. De vaccinatiegraad is nog zeer laag in het land en de autoriteiten zijn bezig om de vaccinatiecampagne te versnellen.

De door België verleende steun zal bestaan uit :

  • 150.000 dosissen vaccin (AstraZeneca) ;
  • Intensive care geneesmiddelen (Cisatracurium 10mg - 6980 flesjes en Midazolam 50mg - 9980 flesjes) uit de voorraad van FOD Volksgezondheid;
  • Medisch materiaal voor intensieve verzorging en persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder handschoenen en maskers) uit de voorraad van Defensie.

Deze vaccins zijn afkomstig uit de voorraad van de FOD Volksgezondheid die werd aangelegd in het kader van de nationale vaccinatiecampagne in België. De vaccinatiecampagne in België vordert zeer goed. Ten gevolge van een heroriëntatie van de vaccinatiestrategie, past deze voorraad vaccins van AstraZeneca niet langer in de Belgische campagne en zou deze niet meer worden gebruikt

Deze noodhulp zal vertrekken vanuit België op 22 juli.

België wenst solidariteit te betuigen met de Tunesische autoriteiten en bevolking, die een moeilijke fase van de COVID-19-pandemie doormaken. Internationale solidariteit is in de huidige pandemie-context van groot belang, aangezien niemand van ons veilig is zolang we dat niet allemaal zijn. België beschouwt deze bijdrage dan ook als een aanmoediging tot vaccinatie op grond van de eigen ervaring en de positieve effecten van vaccinatie op de gezondheidssituatie.