Meryame Kitir maakt vier miljoen euro vrij voor slachtoffers van geweld in Tigray

Vijf maanden na de start van het conflict in Tigray, komen steeds meer getuigenissen naar buiten over extreem geweld. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft dan ook beslist om de middelen voor het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) te versterken met vier miljoen euro specifiek gericht op de opvang en bescherming van slachtoffers.

Begin november 2020 brak een conflict uit tussen de Ethiopische regering en regionale gewapende groepen in de regio Tigray. Meer dan 60.000 Ethiopiërs zochten toevlucht in Soedan, maar het geweld blijft aanhouden en de humanitaire situatie verslechtert verder. Ook hulpverleners en gezondheidsvoorzieningen worden tijdens de gevechten zwaar getroffen.

 
Humanitaire hulp

Volgens de VN hebben ongeveer 4,5 miljoen mensen momenteel humanitaire hulp nodig in Tigray (voedsel, gezondheid, schoon water, …). 1 miljoen mensen zijn op de vlucht. Hoewel er meer toegang is om hulp tot de stedelijke gebieden te brengen, blijft de toegang van humanitaire hulp tot andere, meer landelijke, gebieden moeilijk.

Daarenboven zijn vooral de noden inzake bescherming en preventie van schendingen tegen de mensenrechten heel hoog. Er komen steeds meer verschrikkelijke berichten binnen over moord, seksueel geweld en plunderen van voedselbronnen. Het is in die context dat minister Kitir beslist heeft om vier miljoen euro vrij te maken voor een project van het Internationale Rode Kruiscomité. Dit zal inzetten op de bescherming van de getroffen bevolking. Speciale aandacht gaat naar slachtoffers van seksueel geweld.

“België toonde zich al langer bezorgd over de situatie in Tigray. Via dit project wil ik ook effectief actie ondernemen,” aldus minister Kitir. “Het Internationale Rode Kruiscomité was één van de eerste actoren ter plaatse om humanitaire hulp te voorzien en doen belangrijke inspanningen om ook hulp te kunnen voorzien in gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. Zij zijn cruciaal voor de opvang en bescherming van de slachtoffers. Ik denk daarbij vooral aan de opvang en bescherming van vrouwelijke slachtoffers in de regio”.

Daarnaast levert België ook humanitaire steun via flexibele fondsen. Deze zijn niet aan een specifieke hulpactie verbonden, maar passen binnen de humanitaire strategie van ons land om hulporganisaties (zoals OCHA, WFP, FAO,…) op een snelle en efficiënte wijze te laten inspelen op actuele noden. Een deel van deze flexibele financiering zal mensen in Ethiopië helpen. Helaas kampte het land ook voor het conflict in Tigray al met grote humanitaire behoeften o.a. ten gevolge van klimaatverandering en intern conflict.

 
Onafhankelijk onderzoek

Naast de humanitaire hulp, onderstreept minister Kitir ook het belang van een onafhankelijk onderzoek naar de gepleegde misdaden in Tigray. Deze mogen niet straffeloos blijven. Naast de steun aan de slachtoffers, zal het Internationale Rode Kruiscomité ook getuigenissen verzamelen, misbruiken documenteren en betrokken actoren wijzen op hun verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat internationaal humanitair recht gerespecteerd wordt.