Meryame Kitir pleit voor eerlijke toegang tot veilige pijnstillers wereldwijd

In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.

Helaas heeft de pandemie de bestaande ongelijkheden qua toegang tot gezondheidszorg enkel maar vergroot. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir riep dan ook op tot onmiddellijke actie om wereldwijde toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te verzekeren, ook wat betreft toegang tot veilige pijnstillers.

In 2015 hadden naar schatting 65 miljoen mensen af te rekenen met ernstig lijden als gevolg van de zeer beperkte toegang tot geschikte pijnstillers. Het grote merendeel van die mensen leven in lage- en midden-inkomenslanden. Binnen die groep worden kinderen bovendien het hardst getroffen.

Deze ongelijkheid heeft ook het perverse effect dat deze mensen soelaas zoeken in vervalste medische producten die zelf een bijkomend gezondheidsrisico inhouden. Zo zien we in landen die vooralsnog geen toegang hebben tot veilige COVID-vaccins een grote markt ontstaan voor vervalste vaccins. “Alleen door internationale samenwerking kunnen we de strijd aanbinden met dit soort schadelijke praktijken”, zo stelt Minister Kitir.

België zet zich al jaren proactief in om de toegang tot gereguleerde geneesmiddelen, waaronder pijnstillers, te bevorderen en vervalste medische producten te bestrijden. Zo stond ons land mee aan de wieg van verschillende internationale verdragen en instrumenten hierover. Op initiatief van België en Australië, nam de CND vorig jaar een belangrijke resolutie aan om de bewustwording en de aanpak van deze problematiek te bevorderen.

Ook op het terrein ondersteunt België de acties van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo. Daar versterkt UNODC met Belgische steun de capaciteiten van de nationale regelgevende instanties, om te helpen voorkomen dat vervalste medische producten vrij op de markt komen.

Zoals de Covid-pandemie opnieuw duidelijk maakte, blijven er meer inspanningen nodig om een efficiënt kader te scheppen ter verbetering van de globale toegang tot een degelijke gezondheidszorg en veilige geneesmiddelen. Binnen de VN Commissie over verdovende middelen zet België zich, samen met andere EU-landen, ook in rond onderwerpen zoals het verminderen van de stigmatisering van drugsgebruik. Als geëngageerd lid is België kandidaat om volgend jaar deze Commissie voor te zitten en wil het zich daarbij verder blijven richten op deze belangrijke onderwerpen.