Mensenrechten, de impact van COVID-19, toegang tot vaccins en sociale bescherming: prioriteiten van het werkbezoek van minister Meryame Kitir aan Genève

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir gaat van 28 tot 30 juni naar Genève. Ze zal er verschillende multilaterale partnerorganisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van mensenrechten, gezondheid, humanitaire hulp en migratie. Zo zal er een gesprek zijn met de directeur-generaal van de WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, de directeur-generaal van de ILO, Guy Ryder, de uitvoerend directeur van UNAIDS, Winnie Byanyima, de directeur-generaal van het IOM, Antonio Vitorino, en de CEO van GAVI (Vaccine Alliance), Seth Berkley. Minister Kitir zal van het bezoek gebruikmaken om de Belgische financiering voor de multilaterale partnerorganisaties voor de periode 2021-2024 aan te kondigen.

Meryame Kitir wilde dit eerste buitenlandse bezoek aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève brengen op een ogenblik dat de ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in de wereld bijzonder zorgwekkend zijn, zowel in door conflicten getroffen gebieden als door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. De pandemie en de gevolgen daarvan voor de meest kwetsbare landen zullen centraal staan in de besprekingen van minister Kitir. De toegang tot vaccins en medische behandelingen in het kader van COVID-19, alsook de toegang tot technologie, de plaatselijke productiecapaciteit en de uitdagingen op het gebied van toegang in complexe gebieden (conflicten, vluchtelingenkampen) zullen prioritaire thema’s zijn tijdens de gesprekken. De ontmoeting met Guy Ryder van de ILO zal onder meer in het teken staan van de gevolgen van de pandemie voor de sociaaleconomische situatie van veel mensen. Het thema van waardig werk voor iedereen staat daarbij zeker ook op de agenda.

De COVID-19-pandemie toonde het belang aan van een goede sociale bescherming. In landen zonder dergelijke bescherming lieten de sociaaleconomische gevolgen zich veel scherper voelen. Sociale bescherming is voor minister Kitir een belangrijk thema: "De COVID-19-crisis heeft de wereldwijde ongelijkheid nog doen toenemen. Het is belangrijker dan ooit om een vangnet voor de mensen te hebben". Het recht op een uitkering en kwalitatieve gezondheidszorg maken het mogelijk om mensen zelfredzaam te maken. Minister Kitir pleit ook voor de oprichting van een wereldfonds voor sociale bescherming, een idee dat is ontwikkeld door de speciale rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten Olivier de Schutter. Dit zal ze ook tijdens haar bezoek van Genève aankaarten met verschillende gesprekspartners.

Mensenrechten zijn dé leidraad van het Belgische beleid ontwikkelingssamenwerking. In dat licht is het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een belangrijke partner van België. De organisatie toont, vaak ook in zeer uitdagende omstandigheden, dat er geen duurzame ontwikkeling kan zijn zonder respect voor de mensenrechten.

Via haar dialoog met het Hoge Commissariaat voor de Rechten van de Mens en haar financiële steun aan projecten en partners op het terrein wil België het lokale middenveld in staat stellen haar rol te blijven spelen. Het engagement van burgers die opkomen voor hun rechten mag niet onder druk komen te staan. In dit verband zal de minister ook een ontmoeting hebben met de ngo International Service for Human Rights (ISHR), die al meer dan dertig jaar actief is op het gebied van de bescherming van mensenrechtenactivisten.