België stuurt noodhulp naar Slovakije en Moldavië via B-FAST

België zendt humanitaire hulp naar Slovakije en Moldavië via B-FAST, het Belgische mechanisme voor noodhulp, voor een totaalbedrag van 2 miljoen euro. Voor Slovakije gaat het om sanitair materiaal (FFP2-maskers als schenking van de FOD Volksgezondheid) en eerstehulpmateriaal (generatoren, veldbedden, matrassen, dekens). Voor Moldavië gaat het ook om eerstehulpmateriaal voor noodsituaties: tenten, generatoren en hygiënekits.

Ons land reageert daarmee op verzoeken om bijstand van Slovakije en Moldavië via het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie (UCPM). Na de militaire invasie van Oekraïne door Rusland hebben Slovakije en Moldavië te maken met een grote toevloed van mensen uit Oekraïne, voornamelijk vrouwen en kinderen. België wil zijn solidariteit te betuigen met de Oekraïense autoriteiten en bevolking, die momenteel in zeer moeilijke omstandigheden leven, en met de buurlanden die rechtstreeks door het conflict worden getroffen.

De FOD Buitenlandse Zaken coördineert de B-FAST-missie, een mechanisme waarbij het kabinet van de eerste minister betrokken is, samen met de FOD Volksgezondheid, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD BOSA voor de logistieke en administratieve ondersteuning.

Voor meer informatie over het B-FAST-mechanisme: https://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/specifieke_diensten/b-fast