Didier Reynders en Alexander De Croo geschokt over situatie in Aleppo

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo reageren ontzet op de recente gruwelijke aanvallen in de Syrische stad Aleppo en de omgeving ervan. Een nieuw offensief van Syrische regeringstroepen eist dagelijks tientallen mensenlevens, onder wie veel burgers. Deze blinde acties, die door de Russische luchtmacht worden ondersteund, hebben dramatische gevolgen voor de inwoners van Aleppo. Al meer dan 20 dagen zitten minstens een kwart miljoen mensen afgesloten van voedsel, stromend water en andere levensnoodzakelijke bevoorrading.

Net als de hoge vertegenwoordiger van de EU Federica Mogherini en andere EU-collega’s vinden Didier Reynders en Alexander De Croo dat humanitaire hulp onvoorwaardelijk en ongehinderd tot bij de getroffen bevolking moet geraken. België steunt de voorstellen tot monitoring van schendingen van eventuele bestanden en schendingen van het internationale humanitaire recht zodat de verantwoordelijken achteraf rekenschap moeten afleggen voor hun eigen bevolking, de humanitaire gemeenschap en de hele wereld. De aanval op een humanitair konvooi vorige week was een triest dieptepunt van een dergelijke schending. Ook de VN-Veiligheidsraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen opdat zo'n incidenten niet meer plaatsvinden.

De gebeurtenissen in Aleppo tonen opnieuw aan dat de Syrische bevolking dringend nood heeft aan een politieke oplossing voor het conflict. België steunt de inspanningen van VN-gezant Staffan De Mistura. Ons land roept alle landen die invloed hebben op het Syrische regime, in het bijzonder Rusland, en de landen die contacten hebben met de gewapende oppositie, op om zoveel mogelijk druk te zetten opdat de aanvallen ophouden, humanitaire hulp ongehinderd aankomt bij wie in nood is en politieke onderhandelingen in het kader van de VN in Genève zo snel mogelijk hernemen.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.