Didier Reynders ondertekent verdrag dat grens met Nederland aanpast

Didier Reynders & Bert Koenders

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ondertekende zonet samen met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders het Belgisch-Nederlandse verdrag voor de aanpassing van de grens in de Maas ter hoogte van de stad Wezet (België) en de gemeenten Eijsden-Margraten (Nederland) en Maastricht (Nederland). De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van de Nederlandse en Belgische koningsparen.
 
De huidige grens in het gebied is in 1843 vastgelegd en deze volgt het diepste punt van de Maas. In 1961 werd overeengekomen om de bochtige Maas recht te trekken voor de scheepvaart. De grenswijziging is zelf een gevolg van verbeteringswerkzaamheden voor de verbinding tussen het Albertkanaal en het Julianakanaal in de periode 1962-1980. Daardoor kwam Belgisch grondgebied aan de Nederlandse Maasoever te liggen en andersom. Deze stukken grond liggen aan de overkant van de stroom en zijn dus vanuit het eigen land niet bereikbaar over land.
 
In de aanloop naar dit verdrag werden tussen de betrokken overheden in België en Nederland afspraken gemaakt op het vlak van natuurbescherming, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Op 23 juni 2016 werd daarover een memorandum van overeenstemming getekend. De grensaanpassing wordt van kracht op 1 januari van het jaar na de goedkeuring van het verdrag door België en Nederland. Vanaf dat moment zal de grens langs de middellijn van de Maas lopen.
 
Voor Didier Reynders heeft dit grensverdrag een symboolwaarde voor de uitstekende Belgisch-Nederlandse betrekkingen. Het verdrag toont aan dat grenzen ook op een vreedzame wijze kunnen worden aangepast. Dankzij de verstandhouding tussen alle betrokken overheden op verschillende niveaus kon hierover een akkoord worden bereikt. 
 

Grensaanpassing