Wereldaidsdag 2016

Het door België gesteunde Gemeenschappelijk programma van de Verenigde Naties inzake hiv/aids (UNAIDS) vraagt op 1 december bijzondere aandacht voor de gevolgen van aids en roept op tot grotere solidariteit. Op deze dag worden overal ter wereld tal van evenementen en acties georganiseerd om de stigmatisering van seropositieven tegen te gaan. De discriminatie van mensen die aan deze ziekte lijden vormt immers een hinderpaal voor de preventie en behandeling ervan en bij informatiecampagnes.

Tijdens de bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de uitroeiing van aids die van 8 tot 10 juni 2016 in New York plaatsvond, hebben de VN-lidstaten overleg gepleegd over de totstandbrenging van een belangrijke agenda met als doel de aidsepidemie tegen 2030 uit de wereld te helpen. Dit politiek programma omvat verschillende beleidsverplichtingen die tegen 2020 moeten worden gerealiseerd om een positieve dynamiek op gang te brengen en de aidsepidemie tegen 2030 uit te roeien in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Dit jaar wil UNAIDS de internationale gemeenschap informeren en sensibiliseren  dankzij de campagne: "Hands up for #HIVprevention". UNAIDS rekent daarbij op 11 instellingen van de Verenigde Naties: UNHCR, Unicef, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, IAO, Unesco, WHO en de Wereldbank). Daarnaast werkt de organisatie samen met nationale en mondiale partners om haar doelstelling tegen 2030 te verwezenlijken.

België is zeer actief in de strijd tegen hiv/aids. Ons land steunt zowel UNAIDS als het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria (GFATM) sinds hun oprichting. De Belgische regering heeft er zich toe verbonden om voor een periode van drie jaar (2017-2020) jaarlijks vier miljoen euro uit te trekken voor UNAIDS. Dit akkoord werd op 24 juni 2016 in Brussel ondertekend door Michel Sidibé, uitvoerend directeur van UNAIDS, en Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Sidibé benadrukte toen de vooruitgang die België heeft geboekt. Sinds het uitbreken van de epidemie heeft ons land immers steeds een belangrijke rol gespeeld in de mondiale strijd tegen aids. Tot slot is Sidibé van mening dat het tijd wordt voor de lidstaten om de krachten te bundelen en  "tegen 2030 een einde te maken aan aids als gezondheidsbedreiging".

De Belgische overheid onderhoudt sinds lang een nauwe samenwerking met UNAIDS en is een van de belangrijkste bondgenoten van de organisatie voor uiteenlopende kwesties, zoals de bevordering van de mensenrechten in het kader van hiv en het belang van seksuele en reproductieve rechten voor adolescenten en jongeren.

Hiv/aids komt niet enkel in ontwikkelingslanden voor, maar ook in België. De omvang van de dagelijkse strijd tegen deze epidemie blijft toenemen. Elke dag krijgen drie mensen te horen dat ze seropositief zijn. Het is dus nog steeds nodig om de bevolking te sensibiliseren. Het is belangrijk dat mensen zich beschermen en het rode lintje dragen als teken van solidariteit met seropositieven.

In het hele land vinden tal van initiatieven plaats: sensibiliseringsacties, het verspreiden van rode lintjes en condooms, screenings, de mobilisering van jongeren, … De interventies zullen talrijk en divers zijn.

Klik hier om meer te weten over UNAIDS.

©UNAIDS