8 maart - Internationale Vrouwendag - Vrouwenrechten blijven prioriteit van Belgisch buitenlandbeleid

Women's day

Vandaag is Internationale Vrouwendag, die dit jaar in het teken staat van 'Vrouwen in een veranderende werkwereld: Planeet 50-50 tegen 2030'.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders herhaalt dat de bevordering en bescherming van vrouwenrechten een prioriteit van het Belgische buitenlandse beleid is. Bij het verwezenlijken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) is België niet alleen een pleitbezorger van doelstelling 5 voor gendergelijkheid, maar ook van constante aandacht voor gender in alle andere doelstellingen.

Ons land is momenteel lid van de VN-mensenrechtenraad. In de vrijwillige engagementen voor dit lidmaatschap is de strijd tegen discriminatie een prioriteit, met speciale aandacht voor de vrouwenrechten. Zo zal België vragen en aanbevelingen blijven formuleren aan derde landen tijdens de derde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) die in mei van start zal gaan. Ons land is ook lid van de Commissie voor de Status van de Vrouw, die volgende week maandag haar 61ste sessie aanvat. Een Belgische delegatie van hoog niveau zal aan deze sessie deelnemen en er ervaringen delen over het overbruggen van de loonkloof. Voorts zet België zich in voor de uitvoering van Veiligheidsraadresolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid en de opvolgresoluties.

Ook De FOD Buitenlandse Zaken blijft meewerken aan de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het departement keurde recent een tweede interne actieplan over gender mainstreaming goed voor de periode 2017-2019. De medewerkers van Buitenlandse Zaken verenigden zich vorige vrijdag op de binnenkoer van het Egmontpaleis voor een bewustmakingsactie om hun steun aan de uitvoering van SDG 5 over gendergelijkheid te betuigen. In vele Belgische diplomatieke posten in het buitenland werd dit voorbeeld gevolgd.