Didier Reynders bezorgd over situatie in Venezuela

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders blijft heel bezorgd over de politieke, economische en humanitaire situatie in Venezuela. Hij steunt de verklaring van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de EU, van 26 juli 2017.
 
De minister heeft kennis genomen van het feit dat de Venezolaanse overheid op 30 juli 2017 een stemming heeft georganiseerd over een Grondwetgevende Vergadering. Hij is van mening dat dit niet zal bijdragen tot een oplossing voor de diverse crisissen die Venezuela doormaakt, en hij vreest dat de spanningen tussen de betrokken partijen nog zullen toenemen. Hij roept de Venezolaanse regering op om binnen het grondwettelijke kader - met respect voor de bevoegdheden van de parlementaire vertegenwoordiging en van de rechterlijke macht - een bestuur te waarborgen voor het welzijn van de bevolking.
 
De minister betreurt sterk dat het aanhoudende geweld in Venezuela intussen al aan meer dan 100 mensen het leven heeft gekost. Hij vraagt aan alle betrokken partijen om via overleg en dialoog tot een vergelijk te komen. Hij steunt ook de pogingen om een regionale 'Groep van vrienden' op te richten die dialoog mogelijk kan maken.
 
De politieke instabiliteit en het aanhoudende geweld hebben in Venezuela tot een diepe humanitaire crisis geleid. Didier Reynders roept de overheid op om de noden van de bevolking te erkennen en te aanvaarden dat rechtstreekse bijstand wordt geboden aan de noodlijdenden.