Didier Reynders organiseert in Brussel internationale conferentie over bemiddeling

 

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders organiseert vandaag in het Egmontpaleis in Brussel een internationale conferentie over bemiddeling. Hij opende de bijeenkomst zonet samen met koning Filip. De conferentie van Brussel is bedoeld om bemiddeling in de kijker te zetten als essentieel middel voor conflictbeheersing. Een twaalftal ministers en sprekers nemen samen met zowat driehonderd diplomaten en experten aan de vergadering deel.

Het aantal conflicten in de wereld neemt toe, ook de intensiteit en complexiteit ervan. De nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres wil dat de VN zich nog meer op conflictpreventie en bemiddeling concentreren. Didier Reynders sluit zich daarbij aan. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september vorig jaar liet hij weten dat België deze conferentie zou organiseren. Ons land wil zich voort inzetten om de vrede en internationale veiligheid te beschermen en te bevorderen.

De conferentie heeft drie doelen, die in verschillende interactieve panels aan bod zullen komen: actieve bemiddelaars meer ervaringen laten uitwisselen; daaruit praktische lessen voor de conflictbeheersing trekken, nu en in de toekomst; en een inclusief netwerk voor bemiddeling bevorderen tussen organisaties, experten en geïnteresseerde landen. Internationale bemiddeling moet zich immers aan nieuwe omstandigheden aanpassen, met een open geest, nieuwe vaardigheden en innovatieve technieken. Bemiddeling moet zich ook meer toespitsen op duurzame vrede: anticiperen om niet in een conflict te hervallen en democratische structuren ontwikkelen die overeind blijven zodra spanningen terugkeren. Dat overstijgt het lokale of nationale beleidsniveau en vergt een bijdrage van de internationale gemeenschap.

Ook regionale organisaties kunnen een grotere rol spelen. De aanwezige expertise en de grote respons op de uitnodiging van Didier Reynders staan garant voor een concrete bijdrage aan de promotie van bemiddeling in de VN. Zo wordt de slagzin van de Belgische kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de VN Veiligheidsraad kracht bijgezet: 'consensus smeden, bouwen aan vrede'.