Minister Reynders spreekt verklaringen Assad ten stelligste tegen

De VN-Veiligheidsraad heeft Daesh erkend als een bedreiging tegen internationale vrede en veiligheid (resolutie 2249/2015). De militaire acties tegen Daesh zijn het gevolg van een vraag van de Iraakse regering naar bijstand bij de uitoefening door Irak van zijn recht op zelfverdediging tegen deze terreurorganisatie. Om Daesh efficiënt te kunnen bekampen zijn ook operaties boven Syrië noodzakelijk. Deze juridische analyse wordt door alle deelnemers aan de Internationale Coalitie tegen Daesh gedeeld. Daarom keurde het Belgische parlement de uitbreiding goed van de Belgische operatie tot het deel van het Syrische grondgebied dat door Daesh wordt gecontroleerd. Bovendien hanteert België de hoogst mogelijke voorzorgsmaatregelen om tijdens zijn operaties burgerslachtoffers te vermijden.
 
President Assad en zijn regime hebben geen enkel respect voor de Verenigde Naties, de internationale rechtsorde en het internationaal humanitair recht in het bijzonder. Het recente rapport van Amnesty International over de gruwelijke mensenrechtenschendingen in de Syrische gevangenissen bewijst opnieuw dat de internationale gemeenschap geen enkele toegeving kan en mag doen en dat de daders van deze barbaarse misdaden moeten worden gestraft.
 
België heeft zich altijd ingezet voor de strijd tegen straffeloosheid in het conflict in Syrië door te pleiten voor een verwijzing van het dossier naar het Internationaal Strafhof en door een resolutie in de Algemene Vergadering van de VN in te dienen om een mechanisme op te zetten dat bewijzen moet verzamelen over oorlogsmisdaden en misdaden tegen het internationale humanitaire recht. Deze resolutie werd met een grote meerderheid goedgekeurd en ons land zal op de uitvoering van de resolutie toezien.