Belg aan het hoofd van de Internationale Cacao Organisatie

Onze landgenoot Michel Arrion is sinds eind september het nieuwe hoofd van de Internationale Cacao organisatie (ICCO) met zetel in Abidjan, Ivoorkust. Met meer dan 400 bedrijven en een jaarlijkse chocoladeproductie van 650.000 ton is ons land wereldleider op het vlak van chocolade.

Op uitnodiging van vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vond vandaag een ontmoeting plaats met de chocoladesector, de distributie en maatschappelijke organisaties om te bespreken welke rol ICCO en België  kunnen spelen om de complexe uitdagingen voor de cacaosector aan te pakken. Daarnaast werd dieper ingegaan op de wijze waarop de privésector en de samenleving hiertoe kunnen bijdragen.

Het hoofddoel van ICCO bestaat erin om de productie en de handel van cacao te bevorderen. Daarnaast beoogt de organisatie de uitdagingen in de cacaosector onder de aandacht te brengen van internationale instellingen zoals de Wereldbank, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De internationale vraag naar cacao is de voorbije jaren – zeker onder impuls van de sterk stijgende consumptie in China en de opkomende economieën – enorm toegenomen, wat de bestaande problemen (kinderarbeid, slechte verloning kleine producenten, ontbossing,…) nog meer op het voorplan brengt.

België is mondiaal de vierde importeur van cacao. Als wereldleider is België zich meer dan bewust dat kwalitatieve chocolade een eerlijke en duurzame productie en distributie vergt.

De strijd tegen kinderarbeid binnen de cacaosector is al lange tijd een prioriteit voor ons land. België steunde de afgelopen jaren verschillende initiatieven via de OESO, UNICEF en IAO om de kinderarbeid in de sector aan te pakken. Tijdens de economische missie naar Ivoorkust eind 2017 opende minister Reynders een seminarie met de Ivoriaanse Eerste Dame en ILO over de afschaffing van kinderarbeid in de cacao-industrie in samenwerking met de privésector.

Minister De Croo werkt intussen samen met de chocoladesector aan afspraken rond duurzame chocolade. Dit sluit aan bij het engagement dat de privésector heeft genomen met het Belgische SDG Charter om de SDG’s in hun bedrijfsvoering te verankeren en duurzaamheid in hun productieketens te integreren.