Nieuwe visuele identiteit Belgische Ontwikkelingssamenwerking sluitstuk van intensief hervormingsproces

Logo

 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking gaat zich voortaan op het terrein tonen met een nieuw logo, een nieuwe visuele identiteit en een nieuwe slagzin: ‘België, partner in ontwikkeling.’ Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo mocht vandaag de nieuwe visuele identiteit onthullen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzijn van zo’n 450 medewerkers en partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.


De nieuwe visuele identiteit is het sluitstuk van een intensief hervormingsproces dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de voorbije jaren doormaakte.

 1. Op 1 januari 2018 ging Enabel van start, het vernieuwde Belgische Ontwikkelingsagentschap dat op het terrein instaat voor de coördinatie en uitvoering van het Belgische ontwikkelingsbeleid. Enabel heeft meer autonomie dan het vroegere BTC en kan flexibeler optreden. Tegelijkertijd worden er meer resultaten gevraagd.
   
 2. Het aantal partnerlanden en partnerorganisaties werd in 2015 verminderd om versnippering tegen te gaan en impact te vergroten.
   
 3. De privésector kreeg een belangrijkere rol in het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Zo wordt het kapitaal van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) dit jaar opengesteld voor private investeerders. Dat moet toelaten om de financiering van het ontwikkelingsbeleid te verbreden, een evolutie die internationaal al langer bezig is. Belgische bedrijven en middenveldorganisaties werken ook intenser samen via het Belgisch Charter voor de Sustainable Development Goals.
   
 4. De niet-gouvernementele samenwerking werd in 2016 hervormd om ook daar meer concentratie en synergie in te voeren.
   
 5. België zet in zijn internationaal ontwikkelingsbeleid steeds sterker in op (humanitaire) innovatie, de rol van digitalisering als hefboom voor ontwikkeling en geeft mensenrechten een centrale plaats, zoals bijvoorbeeld door de lancering van de She Decides-beweging voor de bevordering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen.

Met deze hervormingen schrijft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich in in de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de uitvoering van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Dat is de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties die tegen 2030 extreme armoede moet bannen en onze planeet beschermen. Het idee van partnerschap staat centraal in de Agenda 2030. Naast overheden hebben ook het middenveld en de privésector een belangrijk rol te spelen in de nieuwe ontwikkelingsagenda.

De nieuwe slagzin ‘België, partner in ontwikkeling’ omarmt die filosofie van partnerschap, ingebakken in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De nieuwe visuele identiteit wil daarbij ondersteunend werken en de vernieuwde Belgische aanpak op het terrein mee uitdragen.