Prinselijke economische missie naar Marokko | #BEmissionMAR

Van zondag 25 november tot vrijdag 30 november leidt prinses Astrid, als vertegenwoordigster van de Koning, een Belgische economische missie naar Marokko. De delegatie zal 469 deelnemers tellen en is daarmee een van de grootste ooit. Bijna 10 jaar na de laatste economische missie weerspiegelt het enthousiasme om deel te nemen de innige betrekkingen tussen ons land en Marokko. De omvang van de delegatie, die meer dan 30 economische sectoren omvat, benadrukt bovendien het aanzienlijke groeipotentieel dat de onderlinge relaties nog steeds hebben. In Casablanca, Rabat en Tanger zijn veel evenementen gepland die de gelegenheid bieden om de zakelijke betrekkingen tussen de twee landen te versterken en hun menselijke en politieke dimensies uit te diepen.

Officiële delegatie en organisatie
Deze economische missie wordt bijgewoond door vijf ministers en staatssecretarissen:

  • ZE Didier Reynders, vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Federale Regering;
  • ZE Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Vlaamse Regering;
  • ZE Pierre-Yves Johelet, viceminister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • ZE Pieter De Crem, federaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel;
  • HE Cécile Jodogne, staatssecretaris voor de Brusselse regering bevoegd voor Buitenlandse Handel en Investeringen; en minister van de Franstalige regering van Brussel bevoegd voor het Openbaar Ambt en Volksgezondheid. 


Organisatie
De 3 regionale agentschappen die de handelsrelaties en buitenlandse investeringen bevorderen (Flanders Investment & Trade, Brussels Invest & Export (hub.brussels), Agence Wallonne à l’Exportation) organiseren de economische missies samen met het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.


Algemeen kader
België en Marokko zijn al belangrijke economische en handelspartners. België is de 8ste grootste exporteur naar Marokko en de 9de grootste importeur van Marokko. En deze cijfers vertonen een gunstige evolutie. Al weerspiegelen die uitwisselingen nog niet volledig de intensiteit van de relaties die tussen de twee landen op vele niveaus bestaan.


Naast de duurzame groei, die van Marokko de ‘locomotief van Noord-Afrika’ maakt, biedt het land veel mogelijkheden voor Belgische bedrijven, zowel voor de grote als voor KMO’s. Zeker ondernemingen uit de bouw-, infrastructuur-, transport-, logistiek-,textiel-, luchtvaart- en de automobielsector kunnen hiervan profiteren, evenals bedrijven die zich bezig houden met agrovoeding of hernieuwbare energie.

Net zoals België een toegangspoort vormt naar de Europese markt, is Marokko dit voor het Afrikaanse continent door haar strategische ligging op het kruispunt van Europa en Afrika. Onze bedrijven volgen nauwgezet de Marokkaanse inspanningen om haar economische betrekkingen met sub-Sahara Afrika te cultiveren. Ze zijn zich bewust van de rol die het land kan spelen als strategische partner die hen kan helpen om hun activiteiten in de regio te ontplooien. De prinselijke economische missie biedt dus ook de gelegenheid om de driehoeksamenwerking met sub-Sahara Afrika te bevorderen. Er lopen al 3 proefprojecten met het Marokkaans agentschap voor internationale samenwerking waaruit blijkt dat deze aanpak loont.

De bedrijven in de delegatie zullen deelnemen aan B2B’s, conferenties op hoog niveau, seminaries, officiële bijeenkomsten en netwerkevents. De Belgische en Marokkaanse partners zullen meer dan 20 contracten en overeenkomsten ondertekenen.

Politieke bijeenkomsten
De heer Saad-Eddine El Otmani, het hoofd van de Marokkaanse regering, zal prinses Astrid en de ministeriële delegatie ontvangen. In de loop van de week staan er nog ontmoetingen gepland met een aantal ministers, waaronder Minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking Nasser Bourita.

De Belgisch-Marokkaanse handelsrelaties
In 2017 was België goed voor 4% van de Europese export naar Marokko (6de plaats), en dat voor een bedrag van bijna 900 miljoen euro. De belangrijkste categorieën producten die ons land naar Marokko exporteert zijn onedele metalen, chemische producten, machines en apparatuur. Tegelijkertijd was België goed voor 2,2% van de Marokkaanse import naar de Europese Unie (333 miljoen euro, 7de plaats). In 2017 waren textiel, voedings-, en chemische producten de belangrijkste Marokkaanse importwaren.


Overleg per sector
De 3 regionale agentschappen zullen in de loop van de week elk een sectoraal forum organiseren. De activiteiten van AWEX zullen zich toespitsen op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de diagnose en behandeling van kanker. BIE en Hub.Brussels zullen een evenement organiseren op de B2G in de bouw- en infrastructuursector. FIT zal zich focussen op de mogelijkheden in de chemiesector. In samenwerking met de Federatie Essencia, zal FIT zich ook richten op de hernieuwbare energieën en op de kansen in de transport- en logistieksector. Wallonie-Bruxelles International stelt een eendaagse conferentie over de samenwerking tussen België en Marokko in de mijnbouwsector voor.

Om modellen van driehoeksamenwerking met sub-Sahara Afrika aan te moedigen, zal een conferentiedebat worden georganiseerd met deelname van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Islamitische Ontwikkelingsbank en BIO - de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

“Business & Human Rights”
In het kader van de engagementen van het Belgisch Nationaal Actieplan "Business & Human Rights" zal een seminarie worden georganiseerd over vrouwelijk ondernemerschap. Bij deze gelegenheid zal een memorandum van samenwerking tussen de Belgische en Marokkaanse netwerken van vrouwelijke ondernemers worden ondertekend (Hub. Brussels).

Imago activiteiten
Een sportevenement met Belgische en Marokkaanse voetbellegendes zal de gelegenheid zijn om het integratie- en ontwikkelingspotentieel van de sport in de schijnwerpers te zetten.


Tijdens een galaconcert, waarvoor de deelnemers aan de missie de kans krijgen om hun Marokkaanse partners uit te nodigen, zullen muzikanten van de federale culturele instellingen (De Munt/La Monnaie en het Nationaal Orkest van België) een programma presenteren dat de rijkdom van de muzikale uitwisselingen tussen België en Marokko viert.

Meer informatie over de Belgische economische missie in Marokko is beschikbaar op de website www.belgianeconomicmission.be. Tijdens de missie kan het programma gevolgd worden op de sociale media onder de hashtag #BEmissionMAR.