30 jaar Kinderrechtenverdrag

In 1989 ging de internationale gemeenschap een historisch engagement aan voor alle kinderen door een internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goed te keuren. Vandaag viert het Kinderrechtenverdrag zijn 30ste verjaardag.

Het Verdrag is het meest geratificeerde verdrag in de geschiedenis (196 landen). Het erkent kinderen expliciet en voor het eerst als rechthebbenden. Volgens het Verdrag staat de kindertijd los van de volwassenheid en duurt ze tot achttien jaar. Het is een beschermde tijd, waarin kinderen moeten kunnen groeien, leren, spelen, zich ontwikkelen en zich op een waardige manier kunnen ontplooien.

Kinderrechten vormen een hoofdprioriteit van het Belgische buitenlandse mensenrechtenbeleid. Deze rechten zijn tevens een prioriteitsthema in de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Binnen de Verenigde Naties, zit België momenteel in de VN-Veiligheidsraad de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten (CAAC) voor. Het doel van dit mandaat is de bestrijding van schendingen van kinderrechten in conflictsituaties.

Het Kinderrechtenverdrag heeft landen over de hele wereld ertoe aangezet om beleidsveranderingen door te voeren en wetgeving af te stemmen op de rechten van het kind en om de nodige investeringen te doen in specifieke domeinen zoals gezondheidszorg en onderwijs. Toch blijft de uitvoering van het Verdrag een aandachtspunt: miljoenen kinderen hebben nog geen of onvoldoende toegang tot basiszorg, voedsel, onderwijs en/of bescherming tegen geweld. Nieuwe uitdagingen zoals massamigratie, digitale technologie en klimaatsverandering dienen zich ook aan, met een impact op kinderrechten.

België zal zich blijven inzetten om in een veranderende wereld kinderrechten te beschermen en promoten.