Alexander de Croo en Didier Reynders eren het werk van vrouwen op de Internationale Dag van de Humanitaire Hulp

Maandag vieren vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de Internationale Dag van de Humanitaire Hulp. Dit jaar staat 19 augustus volledig in het teken van de vrouw en eert ons land het werk van vrouwen in crisissen wereldwijd.

Conflicten raken een hele gemeenschap, al worden vrouwen en meisjes extra blootgesteld aan specifieke risico’s. Gendergerelateerd geweld neemt inderdaad aanzienlijk toe tijdens rampen en conflicten. Vrouwen en meisjes blijven echter niet in die slachtofferrol zitten. Voor Didier Reynders bestaat er geen twijfel: “Om vrede te bereiken, moeten vrouwen en vrouwenverenigingen een actieve rol spelen. Zij zijn cruciaal voor het herstel en de veerkracht van hun gemeenschap.”. Ministers Reynders en De Croo juichen de inspanningen van vrouwen toe die hun leven riskeren om dat van anderen te redden en benadrukken de nood aan bescherming door het internationale recht voor allen, man én vrouw.

Als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad (VNVR) in New York, focust België op vrede en consensus. De humanitaire aspecten van de talrijke crisissen in de wereld staan centraal in het Belgische mandaat. Daarom pleit ons land voor het naleven van de humanitaire beginselen en het internationale humanitaire recht, met een bijzondere aandacht voor kwesties zoals de toegang en bescherming van humanitaire hulpverleners en het eerbieden van infrastructuur en het medische personeel.

“België is een moderne partner die wil bijdragen tot innovatieve oplossingen en die de impact en doeltreffendheid van humanitaire acties wil vergroten. Om meer levens te redden, moet de humanitaire hulp innovatiever worden”, zegt Alexander De Croo. Zo ambieert de Belgische humanitaire hulp een meer inclusieve aanpak en let ons land erop de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen, bij te staan op basis van hun noden.

In 2018 beschikte de Belgische humanitaire hulp over een recordbudget van 170 miljoen euro.