Didier Reynders: “De strijd tegen homofobie en transfobie staat voor ons centraal”

Vandaag is de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOT). Op 17 mei 1990 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie om homoseksualiteit te schrappen uit de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Dit jaar ligt de focus van IDAHOT op Rechtvaardigheid en bescherming voor iedereen.

De afgelopen decennia is de wettelijke bescherming van LGBTIQ’s – alle mensen met verschillende seksuele geaardheden, genderidentiteiten en uitdrukkingen of geslachtskenmerken – gestaag uitgebreid. Op te veel plaatsen in de wereld worden LGBTIQ’s nog altijd geconfronteerd met ernstige discriminatie en doodsbedreigingen. Zo zijn relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht nog altijd strafbaar in meer dan 70 landen en kunnen ze in een aantal landen zelfs tot de doodstraf leiden. Dat is onaanvaardbaar.

Slechts 63 landen bieden een vorm van anti-discriminatiebescherming en op bepaalde plaatsen is de eerdere vooruitgang in justitie teruggedrongen. Daarom blijven wettelijke en beleidshervormingen nodig om gelijke behandeling en bescherming voor alle LGBTIQ-mensen te waarborgen.

Voor vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders blijft de strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht de seksuele geaardheid of genderidentiteit, een prioriteit van het Belgische buitenlandbeleid.


België doet alles om het goede voorbeeld te geven. De minister is tevreden dat ons land nog altijd het op één na beste land in Europa is voor holebi’s en transgenders. Daarmee staat het aan de top van de Rainbow Index, een jaarlijkse rangschikking van ILGA Europe, de Europese koepelorganisatie voor LGBTIQ’s. De index evalueert de nationale wetgeving en het beleid voor holebi-, transgender en intersekserechten.

Discriminatie, haat en geweld vanwege seksuele geaardheid of gender komen jammer genoeg wereldwijd nog te vaak voor. België heeft al verschillende keren zijn bezorgdheid uitgedrukt over dergelijke ernstige schendingen van de mensenrechten. Ons land zal blijven ijveren voor de wereldwijde naleving van de mensenrechten van alle mensen, los van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit.