Didier Reynders en Red Panthers steunen Blue Heart-campagne voor strijd tegen mensenhandel

Vanochtend heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de nationale vrouwenhockeyploeg op gras in Wilrijk ontmoet. Zijn bezoek aan de Red Panthers past in de "Blue Heart Campaign" van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijdiging (UNODC), die op 2 juli werd gelanceerd en die eindigt op 30 juli, Werelddag tegen de Mensenhandel.

De Verenigde Naties (VN) wilden België actief bij deze campagne betrekken. Sinds 2018 is ons land immers de grootste donor van het VN-fonds voor slachtoffers van mensenhandel (2 miljoen euro). Het fonds biedt directe en efficiënte steun en bijstand aan slachtoffers.

België is ondertekenaar van de "Blue Heart Campaign" sinds de 28ste zitting van de Commissie voor Misdaadpreventie en Strafrecht (CCPCJ), die op 20 mei in Wenen plaatsvond. Ons land is erg geëngageerd in de strijd tegen mensenhandel. Bovendien is België co-facilitator van het VN-actieplan voor de bestrijding van mensenhandel en is het continu actief in dit domein als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad.


Het werk van ons land past ook in de bredere context van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en meer bepaald in de afschaffing van gedwongen arbeid en seksuele uitbuiting, het uitroeien van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes en het uitroeien van hun uitbuiting.


Omdat mensenhandel tegen alle democratische waarden indruist, willen Didier Reynders en de Red Panthers de Belgische steun aan de VN-campagne tonen door een blauw hart te dragen, symbool voor de wanhoop van al de slachtoffers van deze moderne vorm van slavernij. Dit beeld zal via sociale media worden verspreid om meer aandacht te trekken op de slachtoffers van mensenhandel.