Didier Reynders pleit voor betere bescherming van burgers in stedelijke oorlogen

Vandaag organiseren de Interministeriële Commissie Humanitair Recht, het Belgische Rode Kruis en het Internationaal Comité voor het Rode Kruis, in samenwerking met het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht de conferentie “Oorlog in steden: op zoek naar concrete oplossingen voor hedendaagse uitdagingen”. Tijdens zijn slottoespraak zal vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie Didier Reynders erop aandringen dat landen hun engagement voor de bescherming van burgers in stedelijke oorlogen en hun respect voor het internationale humanitaire recht verder kracht bij zetten.

Eeuwenlang vormden vooral uitgestrekte slagvelden het strijdtoneel van gewapende conflicten. Steden werden soms belegerd of geplunderd, maar de gevechten vonden zelden in de stad zelf plaats. Hedendaagse gewapende conflicten spelen zich bijna altijd in steden af. Stadscentra en woonwijken zijn de nieuwe slagvelden.

Oorlogvoering in stedelijke gebieden stelt ons voor complexe uitdagingen, ook voor de toepassing van de regels van het internationale humanitaire recht. De burgerbevolking betaalt als eerste de prijs van de verschrikkelijke gevolgen van stedelijke conflicten. Het is helaas meer dan waarschijnlijk dat steden het toneel zullen blijven van gewapende conflicten, waardoor er aandacht moet blijven gaan naar het lijden van de burgerbevolking en het internationale recht.

De conferentie is de gelegenheid om samen met vertegenwoordigers van landen, internationale organisaties, academici en personen uit de praktijk te spreken over de humanitaire uitdagingen die deze conflicten met zich meebrengen.

Tijdens zijn uiteenzetting zal minister Reynders de aandacht vestigen op de heel zware menselijke tol van gewapende (stads)conflicten en het belang van dialoog tussen landen benadrukken om het internationaal humanitair recht te versterken en beter te doen naleven.

Voor België is humanitaire bescherming uiterst belangrijk en ons land spant zich al jaren in om dat te verdedigen. Ons land doet dat onder meer in nauwe samenwerking met het Internationaal Comité voor het Rode Kruis (ICRC) en OCHA. Zo heeft België zijn bijdrage aan het ICRC vorig jaar verdubbeld om de promotie en de bescherming van internationaal humanitair recht te bevorderen.

Ook tijdens zijn mandaat in de VN-Veiligheidsraad wil België humanitaire bescherming hoog op de internationale agenda houden. Onder meer via terugkerende onderwerpen zoals kinderen en gewapende conflicten (CAAC), vrouwen, vrede en veiligheid (resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad), bescherming van burgers (PoC) en toegang tot humanitaire hulp, die al te vaak gebruikt wordt als pasmunt of politieke hefboom.