Didier Reynders roept op tot definitieve stopzetting kernproeven

Op de Internationale Dag tegen Kernproeven pleit Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders voor een definitief einde aan alle kernproeven. De sleutel hiertoe ligt in de inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstopverdrag (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty).

De voorbije 2 jaar heeft de Belgische diplomatie zich hiervoor ingezet, via het zogenaamde Artikel XIV proces in Wenen. Het Verdrag uit 1996 kan immers pas in werking treden na ratificatie door acht resterende landen, zijnde de VS, India, Pakistan, Noord-Korea, Iran, China, Israël en Egypte. Dan pas zal een internationaal verbod op kernproeven, onder de controle van een internationale organisatie, in voege treden. Minister Reynders roept deze landen op om deze stap te zetten. Zonder Kernstopverdrag is het risico immers groter dat nieuwe en krachtigere kernwapens worden ontwikkeld. Enkel een wereld zonder kernproeven kan uiteindelijk leiden tot een wereld zonder kernwapens.

Slechts één land, Noord-Korea, voerde in de 21ste eeuw nog kernproeven uit. De aankondiging door Noord-Korea in 2018 van een opschorting van haar kernproeven was bemoedigend maar het land dient nu stappen te ondernemen om toe te treden tot het Verdrag, aldus Minister Reynders. De Minister is ervan overtuigd dat de voorlopige verdragsorganisatie (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization), met haar expertise en ervaring, een belangrijke rol kan spelen bij een toekomstige ontmanteling van de Noord-Koreaanse nucleaire testinfrastructuur.