Didier Reynders tevreden dat Mensenrechtenraad Belgische resolutie over de doodstraf aanvaardt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat de Mensenrechtenraad in Genève vandaag een nieuwe resolutie van België over de doodstraf heeft aangenomen.

Dit initiatief, dat samen met Benin, Costa Rica, Frankrijk, Mexico, Mongolië, Moldavië en Zwitserland werd genomen, kreeg de steun van een zestigtal landen uit 5 continenten.

De resolutie is toegespitst op de onomkeerbaarheid van de afschaffing van de doodstraf en op de onmogelijkheid voor landen die de doodstraf nog toepassen om deze straf op te leggen voor misdrijven die niet behoren tot de ‘meest ernstige misdrijven’, zoals bijvoorbeeld drugsdelicten. De tekst benadrukt eveneens dat de doodstraf nooit kan worden opgelegd als sanctie voor bepaalde vormen van gedrag zoals afvalligheid, godslastering, overspel en seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht.

2019 staat in het teken van de 20e verjaardag van het Tweede Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat voorziet in de afschaffing van de doodstraf. De resolutie roept landen die dit nog niet deden op dit protocol te ratificeren.

Dit initiatief toont aan dat België zicht blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten. Net daarom is ons land kandidaat voor een zetel in de Mensenrechtenraad voor de periode 2023-2025.