Didier Reynders pleit voor meer grensoverschrijdende samenwerking op Belgisch-Duitse Conferentie in Brussel

Vandaag organiseerde vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de vijfde Belgisch-Duitse Conferentie in het Egmontpaleis in Brussel. De bijeenkomst stond in het teken van de verbondenheid tussen België en Duitsland op het vlak van energie, mobiliteit en digitalisering. Naast de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas namen ook tal van opiniemakers uit de privésector, het middenveld en de academische wereld deel met als doel in deze beleidsdomeinen de banden aan te halen en onderlinge netwerken uit te bouwen. De conferentie werd geopend door vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Duitsland is de belangrijkste commerciële partner van België, maar omgekeerd is België met een negende plaats ook een heel belangrijke economische partner voor Duitsland. Belgische bedrijven zorgen voor 39.000 jobs in Duitsland en de vele Duitse bedrijven bieden in ons land 85.000 mensen werkgelegenheid. Daarbovenop zijn er veel burgers die dagelijks de grens oversteken om te werken, te winkelen of zich te ontspannen.

Of het nu de digitale revolutie, het mobiliteitsvraagstuk of de energiemarkt betreft, telkens komt het belang van interconnectiviteit tussen infrastructuur op het voorplan, zeker voor landen zoals België en Duitsland voor wie export centraal staat. Het verbinden van onze infrastructuur kan namelijk bijdragen tot het verbeteren van de productiviteit, het verlagen van transactiekosten, wegwerken van tijdsverlies, en het vergemakkelijken van informatiestromen om bij te dragen tot een betere integratie van onze markten en het verbeteren van onze welvaart en welzijn.

Bij die maatschappelijke uitdagingen die het nationale niveau overschrijden, spelen grensoverschrijdende partnerschappen een belangrijke rol. Dit zowel wat betreft investeringen in digitale innovatie, maar ook in de productie en slimme distributie van duurzame energie om de continuïteit van onze energievoorziening te waarborgen. Ook op mobiliteitsvlak zorgt de technologie voor nieuwe mogelijkheden die baat hebben bij het uitwisselen van de beste werkwijzen over de grenzen heen.

Als stichtende leden van de EU zijn België en Duitsland altijd voorvechters geweest van meer samenwerking binnen de Europese Unie. De twee landen zijn ook federale staten met een traditie van permanent overleg tussen alle beleidsniveaus.

Naast de nauwe samenwerking op bilateraal en Europees vlak, staan België en Duisland ook schouder aan schouder als het op internationale samenwerking aankomt. Het mooiste voorbeeld hierbij is ons gezamenlijk lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad in 2019-2020. Zowel België als Duitsland nemen zich voor om ook in New York de Europese samenwerking te intensifiëren. De werklunch die minister Reynders eind januari organiseerde in het Egmontpaleis met de vijf Europese lidstaten van de Veiligheidsraad en Europees Hoog Vertegenwoordiger Mogherini onderstreepte dat heel duidelijk.

De volledige speech van de minister is  hier (PDF, 163.13 KB) beschikbaar.