20 jaar B-FAST – nieuwe strategische visie voor Belgische crisishulp in het buitenland

Op 29 mei wordt in Brussel de 20ste verjaardag gevierd van B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), de permanente structuur voor snelle interventie die verantwoordelijk is voor het organiseren van noodhulp bij rampen in het buitenland.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 29 mei wordt in Brussel de 20ste verjaardag gevierd van B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), de permanente structuur voor snelle interventie die verantwoordelijk is voor het organiseren van noodhulp bij rampen in het buitenland. Het idee om de in België beschikbare expertise en inspanningen over meerdere departementen heen te integreren en te coördineren om zo efficiënt en doelgericht mensen te helpen en levens te redden, ontstond tijdens een gesprek tussen toenmalige bevoegde ministers. Enkelen onder hen zijn vanavond aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek van België om de 20 jaar van B-FAST te vieren.

Met een gebundelde expertise van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), de FOD Volksgezondheid, het ministerie van Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de betrokkenheid van het kabinet van de Eerste Minister, geeft B-FAST gestalte aan het streven naar vrede, veiligheid, solidariteit en internationale en multilaterale samenwerking, hetgeen België hoog in het vaandel draagt. In twintig jaar tijd zijn er ruim tachtig operaties uitgevoerd over de vier uithoeken van de wereld.

In de afgelopen 20 jaar werd B-FAST operationeel ingezet in antwoord op hulpvragen van getroffen landen om de humanitaire noden te ledigen van slachtoffers bij crisissen zoals onder meer aardbevingen, overstromingen, ontploffingen, de COVID-pandemie of recent ook van conflicten in Oekraïne en in Gaza. Dit via het opsturen, in functie van de specifieke noden op het terrein, van teams van gespecialiseerde vrijwilligers of materiaal (medisch en hygiëne, tenten en opvang, waterzuivering, energie, noodvoedselhulp).

Uit de ervaringen op het terrein gedurende deze 20 jaar, de vele successen en ook de moeilijkheden, werden lessen getrokken. Daarnaast is ook de wereld veranderd met langere en meer complexe crisissen die elkaar opvolgen en die noodhulp op langere termijn vereisen. Zo ontplooide en bemande B-FAST een EMT (“Emergency medical Team”) 2-veldhospitaal in Turkije gedurende meerdere weken na de aardbevingen van februari 2023. Het veldhospitaal heeft ruim 3500 patiënten verzorgd.

Om B-FAST aan te passen aan de huidige noden werd een nieuwe strategische visie goedgekeurd, om zo de komende jaren professioneel, efficiënt en betekenisvol hulp te bieden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op samenwerking met partners, in de eerste plaats de Europese Unie. De aanwezigheid van Europees Commissaris voor Crisismanagement Janez Lenarčič voor de 20ste verjaardag van B-FAST onderlijnt het belang dat België hecht aan Europese coördinatie.

Concreet wordt de maximale duur van een B-FAST-operatie verlengd van de huidige 10 dagen naar 3 maanden. Ook kan worden overwogen om in te grijpen in onstabiele gebieden, op voorwaarde dat er voldoende veiligheidsgaranties zijn. Het veiligheidsaspect blijft uiteraard van essentieel belang bij de beoordeling van het al dan niet inzetten van B-FAST-modules en vrijwilligers/experts. Het ter plaatse sturen van een multidisciplinair verkenningsteam om de situatie aan het begin van een crisis te analyseren, zal sterk worden aangemoedigd. De ervaring heeft geleerd dat dit kostbare tijd bespaart bij aankomst van de B-FAST-missie ter plaatse. De vlotte samenwerking tussen de B-FAST departementen blijft de sleutel tot success. De strategische visie beschrijft de rol van elk van de actoren en benadrukt het complementaire karakter van de verschillende expertises.

Wat de begroting betreft, zal de structurele verhoging van de middelen van B-FAST verkregen onder deze legislatuur een beter beheer van de voorraden en menselijke middelen mogelijk maken om te kunnen reageren op het steeds toenemende aantal crisissituaties.

Met deze nieuwe strategische visie wil B-FAST, gesterkt door zijn ervaring van de afgelopen 20 jaar en de expertise van zijn vele vrijwilligers, de rol van België in de Europese en internationale noodhulp verder uitdragen.
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen