B-FAST stuurt waterzuiveringsinstallatie en team experten naar Pakistan

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 29 augustus vroeg de Pakistaanse regering de internationale gemeenschap om internationale bijstand om de humanitaire ramp op te vangen. België schonk via het Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) 300 familietenten aan Pakistan bestemd voor de tijdelijke opvang van gezinnen.

Tot op vandaag blijven de noden van de bevolking enorm groot. Zowel de Pakistaanse overheid als internationale organisaties, zoals de WHO, hebben de ernst van de situatie benadrukt. De overstromingen hebben toegang bemoeilijkt tot zuiver drinkbaar water, van essentieel belang voor de gezondheid van de bevolking, onder andere om epidemieën te voorkomen. Op 20 september heeft Pakistan een nieuwe oproep gelanceerd tot bijstand inzake waterzuivering in de getroffen gebieden.

Midden oktober vertrok een verkenningsteam van B-FAST naar Pakistan om na te gaan waar de B-FAST Water Purification-module kan worden ontplooid en ingezet. Het team identificeerde twee locaties in de provincie Sindh, Bhiria en Kot Diji, waar B-FAST hulp kan bieden om het gebrek aan drinkbaar water op te lossen. Ook een Frans en een Deens team zullen ter plaatse komen om water te zuiveren. Deze operatie wordt gesteund door de Europese Unie en maakt deel uit van de Europese coördinatie van de crisisrespons.

Met de waterzuiveringsinstallatie kan op beide locaties samen tot 120 000 liter water per dag gezuiverd worden. Tegelijk zal een bestaande waterinstallatie in Kot Diji worden hersteld en gedecontamineerd, zodat aan de lokale bevolking een oplossing op lange termijn wordt geboden voor de huidige golf van besmettingen en ziekten.

Vanaf de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie en gedurende het volledige waterzuiveringsproces zal ook een lokaal team van experten betrokken worden. Op die manier zullen lokale technici worden opgeleid om de waterzuiveringsinstallatie over te nemen van zodra het B-FAST-team naar België terugkeert. Hierdoor zal de basis zijn gelegd voor het gebruik van de installatie ter plaatse op lange termijn. De installatie zelf zal worden geschonken aan Pakistan, samen met alle producten die nodig zijn om gedurende minstens twaalf maanden water te zuiveren.

Het team van experten van de Civiele Bescherming, de FOD Volksgezondheid, het Ministerie van Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken is maandag richting Pakistan vertrokken, in aanwezigheid van Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat in voor de coördinatie van deze B-FAST-missie, een mechanisme waarbij ook het kabinet van de eerste minister betrokken is, evenals de FOD Volksgezondheid, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Strategie en Ondersteuning (Bosa) voor de logistieke en administratieve ondersteuning.

Meer informatie over het B-FAST-mechanisme kunt u terugvinden op https://b-fast.be/nl

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen