Be-cause health: een open en inclusieve blik op de toekomst van universele gezondheid

Op 23 en 24 maart organiseert het platform Be-cause health, dat stakeholders verenigt in België en lage- en midden-inkomenslanden, een hybride internationale conferentie “Breaking taboos in global health”.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 23 en 24 maart organiseert het platform Be-cause health, dat stakeholders verenigt in België en lage- en midden-inkomenslanden, een hybride internationale conferentie “Breaking taboos in global health”. Doel is om een aantal aspecten en uitdagingen die in de meeste discours rond wereldgezondheid onderbelicht blijven bespreekbaar te maken, waaronder discriminatie en racisme, migratie en diaspora, klimaatgerechtigheid, (de)kolonisering en macht, exclusie en ongelijkheid, en (negatieve) groei.

De recente COVID-crisis heeft aangetoond dat dit ook vandaag geen abstract thema is: tijdens de ontwikkeling, productie van en toegang tot vaccins werd nogmaals duidelijk dat doorheen de wereldgezondheid een breuklijn loopt tussen noord en zuid.

Door bewust lage- en midden-inkomenslanden centraal te plaatsen in de gesprekken, wil de conferentie ook hun visie en kennis opnemen in een debat dat meestal wordt bepaald door welvarende landen. Een open blik en respectvolle uitwisseling van opinies en ervaring moet leiden tot beter begrip, hetgeen de wereldgezondheid ten goede moet komen.

Enabel ontvangt de conferentie op 24 maart. Ook de directie Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van onze FOD en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez nemen actief deel : toegang tot gezondheidszorg als hoeksteen van sociale bescherming is namelijk een van de pijlers van het huidige beleid van Minister Gennez en de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zowel in bilaterale programma’s in de 14 partnerlanden als voor multilaterale financiering (o.a. VN-agentschappen en humanitaire programma’s) waar België systematisch inzet op core-funding om de hulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Bovendien zal de Belgische ontwikkelingssamenwerking tijdens het komende Belgische voorzitterschap EU2024 het wegwerken van ongelijkheden inzake toegang tot gezondheidszorg en medicijnen centraal stellen. Het bespreekbaar maken van taboes hierrond mét de lage en midden-inkomenslanden vormt een uitstekende gelegenheid om inclusief en respectvol tewerk te gaan. De Belgische ontwikkelingssamenwerking (DGD) werkt bewust aan het benoemen en bestrijden van stereotypes die ook vandaag nog discriminatie in stand houden.

“Gezondheid is meer dan alleen ziekenhuisbedden, ventilators, medicijnen en vaccins. Het gaat ook over toegang tot zorg en kennis over gezondheid, maar evengoed over toegang tot een gezonde leefomgeving en een gezonde job. Kortom, het gaat over ongelijkheid, sociale bescherming, weerbare gezondheidszorgsystemen en het delen van kennis. Organisaties zoals Be-cause Health hebben goed begrepen dat we onze blik moeten verruimen. Ze houden ons als overheid scherp, en moedigen ons aan het beleid kritisch te bekijken en voortdurend te verbeteren. Dat is van onschatbare waarde. Als we Global Health als doel stellen, kunnen er geen taboes zijn,” zegt minister Caroline Gennez.

 

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen