België behaalt beste omzettingscijfers van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving van de voorbije tien jaar

  1. Laatst bijgewerkt op

Met 0,7% haalt België in juni 2024 haar beste resultaat voor het omzettingstekort in de voorbije tien jaar. Ze landt hiermee onder de EU-maximumnorm van 1%. In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU werden aanzienlijke inspanningen geleverd om Europese richtlijnen correct, tijdig en volledig om te zetten in Belgische wetgeving. Deze inhaalbeweging heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen.

De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving is van cruciaal belang om de rechtszekerheid voor burgers en bedrijven te garanderen. Eén van de initiatieven van de Europese Commissie als toezichthouder op het implementatieproces is de afsluiting van het Single Market Scoreboard. Er is één officieus in juni en één in december dat officieel wordt gepubliceerd met een persbericht.

Het scorebord meet de prestaties van de interne markt aan de hand van enkele indicatoren. Eén daarvan is het omzettingstekort: het aantal internemarkt-richtlijnen dat een lidstaat niet tijdig heeft omgezet op het totaal aantal internemarkt-richtlijnen. De voorbije jaren had België een aanzienlijk tekort opgebouwd. Zo liep het in 2021 op tot 2,8%, terwijl de Commissie een EU-maximumnorm van 1% hanteert.

Met oog op het Belgisch Voorzitterschap zette onze FOD als coördinerende administratie van het omzettingsproces een inhaalbeweging in. Dit hield een sterke samenwerking in met de andere federale en gefedereerde entiteiten, aangezien elke autoriteit verantwoordelijk voor de omzetting binnen haar eigen bevoegdheidsgebied. Geleidelijk aan wisten we het tekort te laten zakken naar 2,3% in december 2022 en 1,6% in december 2023. Ons land bleef echter bij de slechtste leerlingen van de Europese klas.

Op het scorebord van juni 2024 behaalt België 0,7%; het beste resultaat van de voorbije tien jaar. Hiermee duikt ons land eindelijk opnieuw onder de EU-norm en plaatsen we ons als achtste in de rangschikking. Het Europese gemiddelde bedraagt 0,9%. Deze vooruitgang is het resultaat van de intensifiëring van de opvolging van het omzettingsproces door onze FOD op alle niveaus.

Naast het behouden van deze goede omzettingscijfers in december 2024, vormt het hoge aantal inbreukprocedures een grote uitdaging. Het scorebord van juni 2024 telt 30 inbreuken tegen België (excl. non-com.) in vergelijking met een EU-gemiddelde van 23. FOD Buitenlandse Zaken spant zich met alle betrokken actoren in om knelpunten te identificeren en om contact met de Commissie te houden teneinde ook dit getal te reduceren.

Voor meer informatie over omzetting en een maandelijks overzicht kan u hier terecht.
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen