België en het VK werken nauw samen om mensenrechten hoog op de agenda te zetten van het bedrijfsleven

Vandaag organiseerde België samen met het Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), het Britse buitenlandministerie, een seminarie om mensenrechten hoog op de agenda te zetten van het bedrijfsleven, in het kader van de Belgische Economische Missie naar het Verenigd Koninkrijk.

  1. Laatst bijgewerkt op

“Bedrijven en mensenrechten” vormen een prioriteit voor ons land. Na de unanieme goedkeuring van de “UN Guiding Principles on Business and Human Rights” (UNGP) door de VN-Mensenrechtenraad in 2011, nam de federale regering in 2017 samen met de Gewestregeringen een ​​Nationaal Actieplan aan om deze normen te implementeren. Hierbij werd expertise geput uit verschillende departementen en werden 33 concrete acties vooropgesteld. Een actie is het bewust maken in het kader van Belgische economische missies in het buitenland van bedrijven en andere stakeholders van het onderwerp “bedrijven en mensenrechten”.

Ook het Verenigd Koninkrijk nam in 2013 voor het eerst een nationaal actieplan aan voor de uitvoering van de UNGP en keurde in 2015 de Modern Slavery Act goed. Deze wet laat toe om moderne vormen van slavernij te bestrijden, zorgt ervoor dat daders gepaste straffen krijgen en verbetert de ondersteuning en bescherming van slachtoffers.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights ‘10+ Roadmap’: blik op de toekomst

Het onderwerp mensenrechten binnen het bedrijfsleven krijgt ook op het Europese en internationale toneel steeds meer aandacht. Dankzij de toepassing van de UNGP is er het voorbije decennium aanzienlijke vooruitgang geboekt. Er blijven echter belangrijke uitdagingen om een betere bescherming van de mensenrechten te verzekeren, net als een betere preventie van nadelige gevolgen, vooral voor de meest gemarginaliseerde en kwetsbare groepen. Ook het waarborgen van de toegang tot rechtsmiddelen voor toegebrachte schade blijft een aandachtspunt waaraan gewerkt moet worden. De UNGP's 10+ Roadmap voor het volgende decennium beschrijft daarom de belangrijkste actiegebieden om deze principes geleidelijk aan te realiseren.

Met dit evenement hopen België en het FCDO om Belgische en Britse bedrijfsleiders en beleidsmakers aan te zetten tot een goede toepassing van de UNGP en de problematiek hoog op de internationale agenda te houden.

Namens beider regeringen werd het seminarie ingeleid door Tinne Van der Straeten, Minister van Energie, ter vervanging van Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en Andrew Patrick, de Britse afgevaardigde voor Migratie en Moderne Slavernij, in aanwezigheid van Princes Astrid.

Dr. Jan Wouters, professor internationaal recht KU Leuven en directeur van het Leuven Centre for Global Governance Studies, modereerde het debat tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het middenveld. Elisabeth Van Damme (GlaxoSmithKline), Charles Snoeck (IDH-The Sustainable Trade Initiative) over Beyond Chocolate en Francis West (Shift, leading center of expertise on the UN Guiding Principles on Business and Human Rights) deelden hun visie over het waardendebat in bedrijven, het belang van een code of conduct, due diligence, evaluatie van het mensenrechtenbeleid, controle bij derde partners, opleiding van medewerkers, het meten van succes en het rapporteren van problemen.

  1. Nieuwstype