België geeft nieuwe steun aan humanitaire ontmijning in Irak en Syrië ter waarde van 1,5 miljoen euro

  1. Laatst bijgewerkt op

In het kader van een ondersteuning die al loopt sinds 2019, draagt België ook in 2024 1,5 miljoen euro bij aan de activiteiten van de VN-Ontmijningsdienst (UNMAS) in Irak en in Syrië. De voorbije jaren heeft België in Irak en Syrië al ontmijningsactiviteiten ondersteund voor meer dan 11 miljoen euro.

Waarom is het belangrijk bij te dragen aan ontmijning in Syrië en Irak?

De nood aan ontmijning in Syrië en Irak blijft zeer hoog. De verontreiniging door landmijnen en andere explosieve resten heeft niet enkel een impact op de directe veiligheid van jongens en meisjes, vrouwen en mannen maar eveneens op hun toegang tot humanitaire hulp, op hun mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien, op de mogelijkheid tot heropbouw en stabilisering en op duurzame ontwikkeling (onderwijs, gezondheidszorg, enz.).

In Irak ondersteunt UNMAS de ontmijningsautoriteiten via capaciteitsopbouw en technische steun. UNMAS zet zich in om de lokale capaciteit te versterken door kennisoverdracht tussen internationale NGO's enerzijds en nationale en lokale organisaties anderzijds te faciliteren met het oog op duurzaamheid en efficiëntie en om ontmijning ‘zo lokaal als mogelijk en zo internationaal als nodig’ te maken.

Iraq | UNMAS

In Syrië speelt UNMAS een belangrijke rol in de coördinatie van de ontmijningssector en stelt UNMAS als facilitator andere humanitaire actoren in staat om op een veilige manier humanitaire hulp te bieden waar nodig.

Syria | UNMAS

Een gendersensitieve aanpak

België verwelkomt de aandacht die UNMAS geeft aan gendermainstreaming en gendergelijkheid. Rekening houden met de verschillen tussen mannen en vrouwen en met de wijze waarop de aanwezigheid van mijnen en explosieve resten hun levens beïnvloedt, helpt slachtoffers te voorkomen en een aangepaste respons te bieden aan overlevenden. Het inzetten van vrouwelijke ontmijners en de integratie van vrouwen in de beheersstructuur van UNMAS toont de lokale gemeenschappen hoe genderbarrières kunnen worden doorbroken ten voordele van de hele gemeenschap.

Gender Mainstreaming | UNMAS
 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen