België op de 78ste zitting van de Algemene Vergadering van de VN

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 19 september wordt het Algemeen Debat van de 78ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA78) in New York geopend. Thema van UNGA78 is "Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all".

Gedurende een tiental dagen komen haast alle Staatshoofden en regeringsleiders – alsook hun vertegenwoordigers – naar de Verenigde Naties in New York om er in dialoog te gaan over gemeenschappelijke crisissen, multilaterale uitdagingen en ook tegenstellingen. Zo zijn het conflict in Oekraïne, de klimaatverandering, voedselschaarste, en migratie thema’s met grensoverschrijdende en complexe problematieken, die multilateraal overleg en oplossingen behoeven. Deze besprekingen gebeuren deels tijdens publieke evenementen maar ook via diplomatieke ontmoetingen in besloten kader.

Dit jaar zal een Top over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) de start van de High Level Week voorafgaan. Ook H.M. Koningin Mathilde zal hieraan, als SDG Advocate, deelnemen.

De Belgische delegatie tijdens UNGA , onder leiding van premier Alexander De Croo, en in aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez, zal er de Belgische prioriteiten binnen de VN uitdragen : respect voor het Handvest van de VN en de internationale rechtsorde (met bijzondere aandacht voor de mensenrechten), een multilaterale uitweg uit conflicten en crisissen (zoals in Oekraïne, Sahel, Grote Meren en het Midden-Oosten) en een focus op partnerschappen en dialoog met andere regio’s om de ontwikkelingsthema’s en multilaterale uitdagingen in vertrouwen en solidariteit aan te pakken.

Een bijzondere aandacht gaat dit jaar naar de SDG’s, waarbij België en Koningin Mathilde focussen op thema’s als waardig werk, mentale gezondheid, vrouwen- en kinderrechten binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Vice-premier en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne zal ook in New York aanwezig zijn om het Biodiversity Beyond National Jurisdiction-verdrag te ondertekenen en vice-premier en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne zal deelnemen aan besprekingen rond Waardig Werk. Ook dit jaar zullen jongerenvertegenwoordigers uitgenodigd worden binnen het Belgische programma tijdens UNGA78.

Premier De Croo zal de Algemene Vergadering toespreken op woensdag 20 september. De Belgische delegatie zal tijdens de vele evenementen en contacten – die in een volgend communiqué zullen worden voorgesteld – ook de prioriteiten van het komende Belgische EU2024-voorzitterschap uitdragen en ons land voorstellen als innovatiehub inzake duurzame transitie (energie en industrie), gezondheid, biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.

Premier Alexander De Croo : “De grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, bestrijding van armoede door duurzame groei, het groeiend aantal conflicten, kunnen we enkel aanpakken als we samenwerken als internationale gemeenschap.

Daarom gaat België ook dit jaar naar de Algemene Vergadering van de VN om haar partnerschappen met andere landen en met de private sector te versterken, onder meer in de domeinen van de groene transitie en biofarma. In de wetenschap dat we enkel door samen te werken concrete oplossingen voor de grote maatschappelijke problemen zullen vinden.”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib: De week die ik in New York zal doorbrengen, zal in het teken staan van 3 prioriteiten voor ons land: mensenrechten, aandacht voor crises en conflicten, en werken aan een wereldorde gebaseerd op recht en rechtvaardigheid. In dat kader zal ik bijzondere aandacht besteden aan partnerschappen en dialoog met andere regio's. Het multilaterale systeem met de VN als centrale as kan immers alleen werken als de verschillende spelers met elkaar overleggen om elkaars posities beter te begrijpen en samen vooruitgang te boeken. Dat ons land aanwezig is in New York, is een belangrijk symbool. Het betekent dat ons land diep geëngageerd is, en vertrouwen heeft in het multilaterale systeem om samen antwoorden te vinden op problemen die ons allemaal raken”.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez: “Onze focus volgende week ligt helemaal in lijn van onze beleidsprioriteiten in ontwikkelingssamenwerking; het mee helpen uitbouwen van welvaartstaten in het Globale Zuiden, met een nadruk op toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en sociale bescherming; de strijd tegen de klimaatcrisis; en gelijke rechten voor iedereen, met een focus op meisjes en vrouwen. Internationale solidariteit en samenwerking is onontbeerlijk als we de grote problemen van deze tijd – het klimaat, de groeiende ongelijkheid, migratie – effectief willen aanpakken.”

U kunt het Algemeen Debat en diverse evenementen live volgen op de website van de VN 

Volg de Belgische deelname aan deze VN high level week via onze sociale media:

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen