België steunt de verlenging van het BSGI in de strijd tegen de wereldwijde voedselcrisis ten gevolge van de Russische agressie tegen Oekraïne

  1. Laatst bijgewerkt op

België verwelkomt de hernieuwing, vandaag 18 maart 2023, van het Graaninitiatief voor de Zwarte Zee (“Black Sea Grain Initiative” of “BSGI”), die op 22 juli 2022 door de Verenigde Naties, de Russische Federatie, Turkije en Oekraïne ondertekend werd. Dit initiatief maakt deel uit van internationale inspanningen, waaraan België deelneemt, om de dramatische impact van de Russische agressie tegen Oekraïne op de wereldwijde voedselzekerheid te counteren.

De Russische agressie heeft de wereldwijde voedselcrisis inderdaad verergerd door het bombarderen van infrastructuur en bevoorrading van energie-, water- en transport en door het blokkeren van de uitvoer van graan en meststoffen uit Oekraïne. Deze omstandigheden hebben de beschikbaarheid en toegankelijkheid van voedsel wereldwijd ernstig verminderd, de prijzen verhoogd en veel lage-inkomenslanden in een nog kwetsbaardere situatie gebracht.

In deze context is de vernieuwing van de BSGI een positieve ontwikkeling voor deze kwetsbare partners. Niettemin probeert de Russische desinformatiecampagne de verantwoordelijkheden om te draaien: het is de Russische agressie tegen Oekraïne die de verergering van de voedselcrisis veroorzaakt en niet de sancties die de Europese Unie (EU) heeft aangenomen, zoals Rusland beweert. De door de EU goedgekeurde sancties zijn niet gericht op de handel in landbouw- en voedingsproducten, noch op de handel in meststoffen tussen derde landen en Rusland.

Bovendien werkt België nauw samen met de VN-instellingen en Europese en zuidelijke partners om de voedselcrisis het hoofd te bieden, onder meer via volgende acties:

  • België verleent zijn volledige medewerking aan het BSGI dat werd opgericht met de hulp van de secretaris-generaal van de VN en dat tot doel heeft de uitvoer van landbouwproducten uit Oekraïense havens te vergemakkelijken.
  • België neemt ook deel aan het "Grain From Ukraine" initiatief, dat door Kiev werd gelanceerd, met een financiering van 10 miljoen euro. Hierdoor kan Oekraïens graan worden uitgevoerd naar partners in het zuiden. België was het eerste land dat dit initiatief steunde en zo een weg baande voor andere landen om hetzelfde te doen.
  • Via een reeks "Team Europe"-initiatieven wil de EU de voedselcrisis en de druk op de wereldmarkten aanpakken op korte, middellange en lange termijn. Dit met name door het opzetten van “Solidarity Lanes”, via weg en spoor, die er vooral op gericht zijn Oekraïense graanexporteurs en Europese ondernemers op logistiek vlak met elkaar in contact te brengen.
  • De Belgische ontwikkelingssamenwerking strijdt tegen voedselonzekerheid via flexibele en niet-geoormerkte bijdragen aan humanitaire hulp, evenals bijdragen aan programma's die de transformatie naar meer duurzame voedselsystemen ondersteunen of die de voedselcrisis in de minst ontwikkelde landen (LDC’s) bestrijden.
     
  • In de context van schaarste werkt België nauw samen met de Verenigde Naties, in het bijzonder het Wereldvoedselprogramma (WFP), om het transport van meststofcomponenten van Russische bedrijven, die aanwezig zijn in Belgische havens, naar landen in nood te vergemakkelijken. België verwerpt dan ook met klem de loze beschuldigingen van Rusland dat België of Europese partners verantwoordelijk zouden zijn voor het blokkeren van deze meststoffen.

 

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen